NAPOVED: Kompas učenja – usposabljanje učiteljev za delo z otroki s posebnimi potrebami

Center za evropsko prihodnost, skupaj s Centrom za komunikacijo, sluh in govor, Portorož,   in Združenje za človekove pravice in socialno inkluzijo Soci (Udruženje za ljudska prava I socialnu inkluziju – SOCI), Bosna in Hercegovina, organizira tridnevno usposabljanje z naslovom “Učni kompas – usposabljanje učiteljev za delo z otroki s posebnimi potrebami“.

Ta sklop treninga bo uključeval tri dnevno delavnico organizirano med 4. In 6. Novembrom 2020, v katerem bodo trije slovenski strokovnjaki izvajali predavanja in interaktivne delavnice o usposabljanju učiteljev za delo z otroki s posebnimi potrebami. Aktivnosti se bodo zaključile z informativno delavnico, ki se je bodo udeležili pristojni odločevalci.

Aktivnosti so izvedene v okviru širšega sodelovanja s področja pedagoškega dela in učnih praks, ki se fokusirajo na poučevanje otrok s posebnimi potrebami, za kar si prizadevamo z deljenjem znanja, izkušenj in najboljših praks med učitelji. Projekt združuje eksperte in trenerje iz Slovenije, ki sodelujejo z učitelji iz Albanije, Bosne in Hercegovine, Kosova in Severne Makedonije. Vsi vključeni si prizadevajo naslavljati izzive svojega vsakodnevnega dela v poučevanju in k zagotavljanju izobraževalnega procesa, ki je vključujoč, prilagodljiv učnim stilom vsakega otroka ter poledično za ponujanje enakovrednih učnih priložnosti vsakemu posamezniku.

Pandemija COVID-19 je razkrila dodatne izzive v izobraževalnih sistemih širom celotnega sveta in izpostavila potrebo po prilagoditvah, ki so bile nujno potrebne v spremenjenem okolju. Prilagoditve vključujejo tehnološke aspekte virtualnega izobraževanja na daljavo, kot tudi socialne in psihološke komponente učencev vključenih v izobraževanje. Neprimeren odziv na izzive poučevanja v novem okolju predstavlja tveganje za še večji prepad med enakimi možnostmi pri izobraževanju. Program projekta v ta namen posveča pozornost tudi izzivom nove COVID-19 realnosti iz različnih perspektiv, od tematskih aktivnosti pa do celostnega formata treninga, ki bo izveden v virtualni obliki.

Obiščite spletno stran CEP za več informacij o zasnovi projekta in aktivnostih, ki so izvedene v njegovem okviru: Več informacij o projektu. .

Projekt je del programskih aktivnosti, ki jih financira Ministrstvo za zunanje zadeve Republike Slovenije iz sredstev za mednarodno razvojno sodelovanje.