NAJAVA delovnega obiska visoke delegacije Črne gore v Sloveniji v okviru izvedbe Programa mednarodnega razvojnega sodelovanja Slovenije

V letih 2019-2020 Slovenija namenja razvojno pomoč Črni gori za razvoj zmogljivosti in vloge Avio-helikopterske enote MNZ Črne gore pri izvajanju javnih storitev, ki so življenjskega pomena za prebivalce Črne gore kot je helikopterska nujna medicinska pomoč in helikopterske policijske operacije.

S tem namenom bo na delovnem obisku v Sloveniji v času od 3. do 6. decembra 2019 medresorska delovna skupina visokih vladnih predstavnikov Črna gore, ki se bo spoznavala s sistemom izvajanja teh javnih storitev v Sloveniji. S slovenskimi izkušnjami si bo pomagala pri načrtovanju lastnega sistema izvajanja javnih storitev s svojo helikoptersko enoto. Na terenu bodo demonstrirane različne javne storitve, ki se izvajajo s sodelovanjem Letalske policijske enote Policije Republike Slovenije, način njihovega izvajanja, oprema in druge zmogljivosti ter lastnosti sistema. Ker gre za medresorski projekt, tudi na slovenski strani sodelujejo relevantni resorji.

Delovni obisk je del programskih aktivnosti mednarodnega razvojnega sodelovanja, ki ga financira Ministrstvo za zunanje zadeve Republike Slovenije in ga izvajamo v sodelovanju z Ministrstvom za notranje zadeve, Ministrstvom za zdravje in Policijo Republike Slovenije. 

 

 

Več informacij:

Andreja Dolničar Jeraj

Programska direktorica

andreja.dolnicar-jeraj@cep.si