CEP nadaljuje s podporo razvoju zagonskega podjetništva na Zahodnem Balkanu

Center za evropsko prihodnost (CEP) bo nadaljeval z delom v podporo razvoju zagonskega podjetništva v državah Zahodnega Balkana. Z novim projektom, ki ga je finančno podprlo britansko zunanje ministrstvo, bo CEP poleg Bosne in Hercegovine in Kosova aktivnosti izvajal tudi v Albaniji, Črni gori, Makedoniji in Srbiji.

Projekt ‘Vzpostavljanje povezanega start-up ekosistema na območju Zahodnega Balkana’ je namenjen vzpostavljanju, krepitvi in povezovanju poenotenega start-up ekosistema na Zahodnem Balkanu, usmerjen pa je na start-up podjetja in mlade z inovativni podjetniškimi idejami. Sodelovanje med mladimi podjetniki v regiji Zahodnega Balkana namreč ni ustrezno, je zelo slabo povezano, niti ni sistematično spodbujeno, čeprav si mladi podjetniki tega zelo želijo. Sledenje kažejo tudi izkušnje CEP s sodelovanjem z mladimi podjetniki iz BiH in Kosova v preteklih letih, ki je bilo financirano iz sredstev mednarodnega razvojnega sodelovanja Slovenije.

Projekt bo potekal od začetka oktobra 2017 do konca marca 2018, v vseh omenjenih država na območju pa bo CEP izvedel promocijske aktivnosti, izobraževalne dogodke in omogočil mreženje med ključnimi start-up deležniki.