Razpis za delovno mesto Projektni vodja IV.

Ustanova – Center za evropsko prihodnost (CEP) razpisuje delovno mesto:
PROJEKTNI VODJA  IV ( 1 delovno mesto) – M/Ž

Projektni vodja opravlja naloge pomoči priprave projektov, samostojno oblikuje manj zahtevna gradiva, ter opravlja druge naloge v skladu z navodili.

Trajanje zaposlitve: 1 leto in pol s poskusno dobo šestih mesecev in možnostjo podaljšanja na nedoločen čas

Na razpisano delovno mesto bo imenovan kandidat, ki izpolnjuje naslednje pogoje:

 • državljanstvo države članice Evropske unije,
 • najmanj visoka strokovna (prva stopnja) izobrazba družboslovne smeri,
 • najmanj sedem (7) mesecev delovnih izkušenj,
 • poznavanje področja mednarodnih odnosov in področij EU,
 • vozniški izpit B kategorije,
 • tekoče ustno in pisno znanje angleškega jezika (C1),
 • usposobljenost za delo z računalnikom (delo s urejevalniki besedil, delo s preglednicami, delo z bazami podatkov, poznavanje računalniških omrežij, poznavanje operacijskih sistemov).
 • sposobnost delovanja v mednarodnem okolju,
 • organizacijske in komunikacijske sposobnosti,
 • sposobnost postavljanja prioritet,
 • natančnost,
 • visok standard za kakovostno opravljeno delo,
 • sposobnost samostojnega komuniciranja in predstavljanja,
 • samostojnost,
 • samoiniciativnost
 • timska naravnanost.

Zaželeno je tudi znanje hrvaškega/bosanskega/srbskega/črnogorskega jezika. Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati z izkušnjami pri vodenju EU in drugih projektov.

Delo na razpisanem delovnem mestu okvirno obsega:

 • Vodenje projekta
  • Samostojno planiranje projektnih aktivnosti
  • Koordinacija z deležniki na ravni vladnih organov, civilne družbe in predstavnikov medijev
  • Konceptualna zasnova in vodenje delavnic z deležniki
  • Pridobitev strokovnjakov za izvedbo delavnic

 

 • Administrativno delo
  • Organizacija aktivnosti, koordinacija logistike potrebne za izpeljavo aktivnosti
  • Pisanje poročil
 • Upravljanje s projektnim proračunom
  • Aktivno upravljanje s stroški povezanimi z implementacijo aktivnosti
  • Vodenje proračuna projekta v skladu z zahtevami donatorja
  • Pomoč pri pripravi finančnih poročil

Dober kandidat ima izkušnje iz vseh zgoraj omenjenih področij dela.

Kandidat mora ob prijavi predložiti:

 • življenjepis in motivacijsko pismo iz katerih mora biti razvidno, da kandidat izpolnjuje pogoje.

 

Kandidati naj pošljejo prijavo z ustreznimi dokazili v zaprti ovojnici z oznako »NE ODPIRAJ – Prijava na razpis delovnega mesta Projektni vodja IV« na naslov:

Ustanova–Center za evropsko prihodnost
Grajska cesta 1

1234 Mengeš

Oziroma po elektronski pošti na naslov: tomaz.rogac@cep.si z jasno oznako – »Prijava na razpis delovnega mesta Projektni vodja IV«.

 

Rok za prijavo je do 25. 9. 2020. Upoštevane bodo vse prijave, ki bodo pravočasno prispele na zgoraj navedeni naslov ali bodo najpozneje zadnji dan roka za prijavo poslane s priporočeno pošto, oziroma po elektronski pošti. V besedilu objave uporabljeni izrazi, napisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.

Kandidati bodo o izbiri obveščeni v roku 15 dni po odločitvi o izboru.

Več informacij o delovnem mestu je mogoče poiskati tudi na spletni strani ZRSZ.