CEP podpira BiH na poti v EU

V okviru projekta ‘Pomoč BiH na poti v EU’ bo Center za evropsko prihodnost (CEP) na Direkciji za evropske integracije v Sarajevu izvedel prvo usposabljanje iz izbranih poglavij pravnega reda EU  za pristojne javne uslužbence. Dvodnevno usposabljanje bo izvedeno  30. in 31. maja 2019 na temo prostega pretoka delovne sile.

Slovenski strokovnjaki bodo s kolegi iz BiH delili izkušnje in dobre prakse s področja priznavanja poklicnih kvalifikacij, aktivne politike zaposlovanja in krepitve javne službe – zavoda za zaposlovanje.

Projekt je del programskih aktivnosti CEP, ki jih financira Ministrstvo za zunanje zadeve iz sredstev za mednarodno razvojno sodelovanje Slovenije.