Nadaljevanje priprav makedonske delovne skupine za poglavje 24 ob pomoči slovenskih strokovnjakov

Z namenom, da v pogajalski proces vstopi dobro pripravljena, Severna Makedonija uri svojo prihodnjo delovno skupino za poglavje 24 tudi s slovensko razvojno pomočjo.

Za učinkovitost v pogajalskem procesu v poglavju 24 bo poleg izvajanja reform na področju vladavine prava oz. prilagajanja pravnemu redu EU, ključna zmogljivost komuniciranja delovne skupine, in sicer znotraj nje same, z javnostjo in seveda z Evropsko komisijo.

V tem kontekstu bodo od 28. do 31. 3. 2022 v Severni Makedoniji potekale že druge praktične in interaktivne delavnice za člane prihodnje delovne skupine, s ciljem izboljšanja zmogljivosti komuniciranja za vsebine poglavja 24, ki se jih bodo udeležili predstavniki Ministrstva za notranje zadeve, Ministrstva za pravosodje, Sekretariata za evropske zadeve, Državnega tožilstva, Carinske uprave, Agencije za nacionalno varnost in Finančne policije.

Projekt je del programskih aktivnosti mednarodnega razvojnega sodelovanja, ki ga financira Ministrstvo za zunanje zadeve Republike Slovenije.

Več informacij:

Andreja Dolničar Jeraj

Programska direktorica

Center za evropsko prihodnost