Nacionalni dan Podonavja

Poznate makroregijo PODONAVJE? In vse projekte, ki jih slovenski partnerji vodijo ali soustvarjajo v tej regiji? Podonavje združuje kar nekaj držav, ki so nam zelo blizu (geografsko pa tudi kulturno in zgodovinsko), nekaj zelo gospodarsko pomembnih pa tudi nekaj malo bolj oddaljenih držav, zaradi česar so makroregije dobro orodje, da jih pobliže spoznamo. In teme, v katerih so slovenski partnerji vključeni, so zelo različne. Ker smo skupaj močnejši, verjamemo, da se moramo spoznati!

Center za evropsko prihodnost kot koordinator prioritetnega področja 10 – institucionalna krepitev in sodelovanje – EU strategije za Podonavje vabi na 1. NACIONALNI DAN PODONAVJA. Glavni namen je, da se na neformalnem srečanju dobimo vsi, ki v regiji delamo na različnih področjih, da poiščemo sinergije, si delimo dobre prakse in morebiti naredimo kakšne korake proti konkretnemu sodelovanju.

Nacionalni dan Podonavja bo potekal 15. novembra v City Hotelu v Ljubljani, med 9.00 in 14.00 uro. Okviren program najdete tu.