We have been in Pristina, for our third edition of meetings for young entrepreneurs and start-ups from the Western Balkans within the project “WB6 Startup Academy” “Building the WB6 Unicorn”.

The first two workshops took place in Tirana and Nikšić in March, where young people became acquainted with the basic principles of searching for investors, preparation of business plans and taking care of the financial aspect of the business. The third event was focused on the art of selling and finding the most suitable and effective marketing tools that are very rapidly evolving and changing.

A group of 15 young entrepreneurs was supported by four experienced experts – Grega Potokar, ABC Accelerator, Slovenia; Selma Prodanovic, Brainswork, Austria; Adrian Zettl-Singh,  TheGrowthbase, Austria; and Nedim Tarakčija, Balkan Leadership Academy, BiH. They have educated participants through a hands-on module, learning how to set up their sales process and implement different fast growth techniques (growth hacking) based on defined KPIs. Participants gained new insights on growth, importance of sales data collecting and analysis, Startup Marketing & Growth Hacking, Marketing Data Collection and other skills.

All the participants from all WB6 will  join us in Slovenia this May, for DEMO Day organized in cooperation with Business Angels Slovenia, followed by participation at the PODIM Conference 2019.

We are thankful to the Slovenian Ministry of Foreign Affairs and GIZ regional office in Sarajevo for enabling this project and supporting innovative young entrepreneurs so they are able to strengthen their knowledge and get opportunities to realize their business ideas.


PONOVNO SPODBUJAMO MLADE PODJETNIKE, TOKRAT V  PRIŠTINI

Bili smo v Prištini, na tretjem srečanju mladih podjetnikov in zagonskih podjetij z Zahodnega Balkana v okviru projekta »WB6 Startup Academy« »Building WB6 Unicorn«.

Prvi dve delavnici sta bili marca v Tirani in Nikšiću, kjer so se mladi seznanili z osnovnimi načeli iskanja vlagateljev, pripravo poslovnih načrtov in skrbjo za finančni vidik poslovanja. Tretji dogodek je bil osredotočen na umetnost prodaje in iskanje najbolj primernih in učinkovitih marketinških orodij, ki se zelo hitro razvijajo in spreminjajo.

Skupino 15 mladih podjetnikov so podprli štirje izkušeni strokovnjaki – Grega Potokar, ABC Pospeševalnik, Slovenija; Selma Prodanović, Brainswork, Avstrija; Adrian Zettl-Singh, TheGrowthbase, Avstrija; in Nedim Tarakčija, Balkan Leadership Academy, BiH. Udeleženci izobraževanja so se skozi praktični modul seznanili  in se učili, kako vzpostaviti svoj prodajni proces in uporabiti različne tehnike hitre rasti (»growth hacking«) na podlagi določenih KPI. Udeleženci so pridobili nove poglede na rast, pomembnost zbiranja in analize prodajnih podatkov, marketing, zbiranje podatkov o trženju ter mnoge druge veščine.

Vsi udeleženci iz ZB6 se nam bodo maja pridružili v Sloveniji, za DEMO dan, organiziran v sodelovanju s Poslovnimi angeli Slovenije, nato pa še na konferenci PODIM 2019.

Iskreno se zahvaljujemo slovenskemu ministrstvu za zunanje zadeve in regionalni pisarni GIZ v Sarajevu za omogočanje tega projekta in podporo inovativnim mladim podjetnikom, da bodo lahko okrepili svoje znanje in dobili priložnosti za uresničevanje svojih poslovnih idej.

WB6 Startup Academy Building the WB6 Unicorn training in Pristina