PRVI NACIONALNI DAN PODONAVJA

Podonavje združuje 14 držav in kar nekaj takih, ki so nam zelo blizu (geografsko pa tudi kulturno in zgodovinsko), nekaj zelo gospodarsko pomembnih pa tudi nekaj malo bolj oddaljenih držav, zaradi česar so makroregije dobro orodje, da jih pobliže spoznamo. To so – poleg Slovenije – Avstrija, Bolgarija, Bosna in Hercegovina, Češka, Črna gora, Hrvaška, Madžarska, (delno) Moldavija, (delno) Nemčija, Romunija, Slovaška, Srbija in (delno) Ukrajina.

Teme, v katerih so slovenski projektni partnerji vključeni, so zelo različne. Ker smo skupaj močnejši, smo se odločili, da organiziramo neformalno srečanje za vse, ki delujemo v regiji Podonavja. Tako smo na poldnevnem dogodku spoznali projekte iz različnih transnacionalnih in čezmejnih programov, v katerih sodelujejo slovenski partnerji. Med seboj smo izmenjali izkušnje glede komuniciranja, doseganja ciljnih skupin, vplivanja na oblikovanje politik, razpravljali na kakšen način lahko projekti sodelujejo skupaj, spoznali spletno orodje za iskanje projektov EuroAccess in izvedeli kakšna bo vloga pravkar ustanovljene Kontaktne točke za Podonavje (Danube Strategy Point). Ob koncu so se udeleženci razdelili v skupine glede na vsebine na katerih delajo in s kolegi z istega področja izmenjali možnosti za sodelovanje.

Center za evropsko prihodnost je kot koordinator prioritetnega področja 10 – institucionalna krepitev in sodelovanje – EU strategije za Podonavje organiziral srečanje, kjer se je zbralo približno 60 akterjev z različnih področjih – nevladne organizacije, zavodi, ministrstva, agencije, zasebna podjetja, občine, inštituti, fakultete in univerze. Strinjali so se, da je bilo spoznavanje nujno potrebno ter da ga bi bilo smiselno kmalu ponoviti v še večjem številu.

First national Danube participation day in Slovenia

[/et_pb_text][/et_pb_column][/et_pb_row][/et_pb_section]
Visit Us On FacebookVisit Us On TwitterVisit Us On LinkedinVisit Us On Youtube