Pretok informacij na področju ilegalnih migracij – predmet delavnice za Ministrstvo za notranje zadeve Republike Srbije

V okviru implementacije programa mednarodnega razvojnega sodelovanja Republike Slovenije z Republiko Srbijo in s tem povezanim uspešnim dolgoročnimsodelovanjem z Ministrstvom za notranje zadeve Republike Srbije, bo v Srbiji (na Zlatarju) od 19. do 21. junija 2018 izvedena tri-dnevna delavnica.

Na podlagi terenske analize različnih organizacijskih enot , v aprilu 2018, je bilo sklenjeno: »Sistem prenosa informacij med različnimi organizacijskimi enotami in pristojnostmi srbske policije na področju ilegalnih migracij je mogoče optimizirati. Obstaja prostor za napredek

Delavnica na visoki ravni bo temeljila na študijah primerov in analizirala pretok informacij, operativno sodelovanje v različnih situacijah, povezanih z ilegalnimi migracijami ter primerjala pristop in izkušnje srbskih policijskih enot s pristopi, uporabljenimi v EU in izkušnjami Slovenije ter poiskala dosegljive izboljšave na tem področju.

Projekt je del programskih aktivnosti, ki jih izvajamo v sodelovanju z Ministrstvom za notranje zadeve/Policijo Republike Slovenije, financira pa jih Ministrstvo za zunanje zadeve iz sredstev za mednarodno razvojno sodelovanje.