Četrta delavnica v okviru projekta ‘Pomoč BiH na poti v EU’ uspešno zaključena

 

V okviru projekta ‘Pomoč BiH na poti v EU’ je Center za evropsko prihodnost (CEP) v sodelovanju z Direkcijo za evropske integracije BiH (DEI) izvedel četrto usposabljanje iz izbranih poglavij pravnega reda EU za pristojne javne uslužbence. Dvodnevna delavnica je potekala med 16. in 17. novembrom 2020 na temo konflikta/navzkrižja interesov.

Dvodnevna spletna delavnica, ki jo je moderirala ga. Katja Geršak, izvršna direktorica Centra za evropsko perspektivo (CEP), se je začela z uvodnima nagovoroma Nj. ekscelence Zorice Bukinac, veleposlanice Republike Slovenije v Bosni in Hercegovini ter ge. Maja Rimac Bjelobrk, pomočnice direktorja na Oddelku za komuniciranje in usposabljanje na področju evropskih integracij pri Direktoratu za evropske integracije – DEI (Bosna in Hercegovina), ki sta poudarili pomen teme delavnice in poudarili potrebo po reformi zakonodaje za urejanje konfliktov interesov.

Pomen te teme je bil omenjen tudi v delovnem poročilu Evropske komisije ‘Bosna in Hercegovina 2020’, ki je priloženo sporočilu Evropske komisije Evropskemu parlamentu, Evropskem svetu, Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru regij. Poročilo, z dne 6. oktobra 2020, navaja, da je BiH v zgodnji fazi reforme javne uprave in sodstva, vendar ni napredovanja pri sprejemanju celovitega zakona o preprečevanju navzkrižja interesov v skladu z mednarodnimi standardi. Poročilo lahko preberete tukaj.

Ponedeljkova delavnica je bila tematsko razdeljena na dva dela. Prvi del – osredotočen na ureditev navzkrižij interesov – je vodil g. Roman Prah, svetovalec za integriteto. Drugi del – osredotočen na odkrivanje in preprečevanje navzkrižja interesov – je vodil g. Gregor Pirjevec, strokovnjak na področju boja proti korupciji.

Delavnica drugega dne je bila osredotočena na predstavitev najboljših praks in primerjavo z bosanskim sistemom preprečevanja navzkrižij interesov ter praktična priporočila in študije primerov, ki so jih predstavili dr. Jure Škrbec, CFE, g. Prah in g. Pirjevec.

Dr. Škrbec je predstavil najboljše prakse in zakonodajne rešitve iz regije in širše ter jih primerjal s prakso BiH in njihovo zakonodajo. S pripravljenimi študijami primerov iz različnih okoliščin navzkrižja interesov so udeleženci delavnice nato poiskali najboljšo rešitev primerov.

Cilj projekta je izvedba usposabljanj za pristojne javne uslužbence vseh nivojev vlade BiH, s čimer prispevamo nadgraditvi znanja pristojnih uslužbencev, ki delujejo na področju evropskih integracij. Vključevanje BiH v evropske integracijske procese je namreč ena izmed prednostnih nalog, zapisanih v temeljnih usmeritvah zunanje politike BiH. Usposabljanja so bila izvedena na teme, ki jih je Direkcija za evropske integracije BiH izpostavila kot prednostna področja v obdobju 2019 in 2020. Gre za teme v povezavi s poglavji acquis communautaira: 2 – Prost pretok delovne sile, 3 – Pravica do ustanovitve in prost pretok izvajanja storitev, 10 – Informacijska družba in mediji, 19 – Socialna politika in zaposlovanje ter 23 – Pravosodje in temeljne pravice.

Za več o izvedeni delavnici →  Workshop 16.-17.11. ‘Supporting BiH on its way to the EU’

 

Projekt je del programskih aktivnosti CEP, ki jih financira Ministrstvo za zunanje zadeve iz sredstev za mednarodno razvojno sodelovanje Slovenije.