Usposabljanje o vpeljevanju načela enakosti uspešno izvedeno že petič

Pretekli teden je POTC uspešno organiziral 3-dnevno usposabljanje o vpeljevanju načela enakost v mirovnih operacijah in misijah, ki se je uradno zaključilo 23. aprila. To je bilo že peto usposabljanje na to temo pod okriljem POTC. 

Udeleženci iz Slovenije in iz drugih delov Evrope so bili vključeni v intenzivno večdnevno usposabljanje, ki je bilo namenjeno informiranju in izobraževanju o enakosti spolov in integraciji načela enakosti spolov v mednarodnih misijah in operacijah.

Poudarek tečaja je bil predvsem na:

  • učenju in razumevanju koncepta spola, spolnih razlik, bioloških in družbenih determinant,
  • poznavanje in razumevanje različnih posledic in rezultatov, ki jih imata spolna identiteta in spolna usmerjenost na ljudi, ki živijo na konfliktnih območjih,
  • spoznavanje mednarodnega pravnega okvira, ki zagotavlja enakost spolov v mednarodnih operacijah in misijah,
  • spoznavanje konkretnih orodij in pristopov za integracijo načela enakosti spolov v mednarodnih misijah in operacijah,
  • praktično znanje z misij od trenerjev izkušenih na to tematiko.

Predavatelji in udeleženci so vsi prispevali k plodovitemu in poučnemu tečaju, za katerega upamo, da bo pozitivno vplival na mirovne operacije in druga področja dela na pozitiven in uravnotežen način.

Zahvaljujemo se vsem sodelujočim in se veselimo naših prihodnjih usposabljanj.

 

Oglejte si našo novo LinkedIn stran >>