Click here to read this article in English.

POTC v sodelovanju z Ministrstvom za notranje zadeve organizira usposabljanje o nevarnostih trgovine z ljudmi pred odhodom na operacije in misije v podporo miru, ki se bo odvilo 10. septembra 2024 na Gradu Jable v Mengšu.

Cilj usposabljanja je seznaniti udeležence z aktualnimi vsebinami s področja boja proti trgovini z ljudmi ter jih ozavestiti o njihovih dolžnostih, ko gre za zaznavo tovrstnih kaznivih dejanj. Poleg tega bo poudarek na zmanjševanju povpraševanja po storitvah in blagu, ki jih običajno izvajajo žrtve trgovine z ljudmi, v kontekstu samih mirovnih operacij.

Enodnevno usposabljanje je namenjeno uslužbencem Ministrstva za obrambo in pripadnikom Slovenske vojske pred njihovim odhodom na mednarodne mirovne operacije in misije.

Za več informacij o usposabljanju in še več nas lahko spremljate na družbenih omrežjih:

LinkedIn •   Facebook

Usposabljanje uslužbencev Ministrstva za obrambo in Slovenske vojske o nevarnostih trgovine z ljudmi pred odhodom na operacije in misije v podporo miru

potc