Izvedba prvega sklopa delavnic za pomoč občinam v Bosni in Hercegovini na področju priprave evropskih in drugih mednarodnih projektov

 

Center za izobraževanje in usposabljanje za sodelovanje v mednarodnih operacijah in misijah (POTC)  v ponedeljek, 6. 6., začenja s prvim sklopom delavnic za lokalne uslužbence, ki se bodo usposabljali za projektno prijavljanje, planiranje, izvajanje projektov, upravljanje s projektnimi financami ter čezmejno in transnacionalno povezovanje.

Bosna in Hercegovina je za članstvo v EU formalno zaprosila leta 2016 in je od takrat povečevala tudi napore za sodelovanje v programih EU. Kompetence pridobivanja sredstev in evropskega projektnega menedžmenta so na lokalnem nivoju še vedno omejene in morajo biti v večini institucij, vključno z lokalnimi, okrepljene. Potrebna je krepitev usposobljenosti lokalnih administracij za ustrezno projektno planiranje, izvajanje projektov, upravljanje s projektnimi financami ter čezmejno in transnacionalno povezovanje, zato bo POTC s podporo razvojne pomoči Republike Slovenije v letošnjem letu v BiH izvedel več izobraževalnih modulov. Udeleženci, ki predstavljajo občinske uprave, razvojne agencije in nevladne organizacije, prihajajo iz občin Sanski Most, Oštra Luka, Prijedor, Krupa na Uni, Novi Grad, Bosanska Kostajnica in Kozarska Dubica.

 

Projekt je del aktivnosti mednarodnega razvojnega sodelovanja, ki jih financira Ministrstvo za zunanje zadeve Republike Slovenije in jih  izvajamo v sodelovanju z Ministrstvom za zunanje zadeve in Ministrstvom za obrambo.