Povečevanje učinkovitosti postopkov finančnih preiskav Severne Makedonije

Medtem, ko v Severni Makedoniji čakajo na odprtje pogajanj za članstvo v EU, se pristojni makedonski organi dejavno ukvarjajo s krepitvijo sistema finančnih preiskav in sistema odvzema protipravne premoženjske koristi pridobljene s kaznivim dejanjem ali zaradi njega in premoženja nezakonitega izvora.

V zasledovanju težnje za učinkovitim izvajanjem finančnih preiskav, potem ko je julija 2021 sprejeta Nacionalna strategija za finančne preiskave, so pristojni makedonski organi v procesu izdelave in medresorske uskladitve standardnih operativnih postopkov, ki bodo konkretneje opredeljevali potek, značilnosti in medsebojno sodelovanje v finančnih preiskavah organov, ki v Severni Makedoniji izvajajo finančne preiskave (Ministrstvo za notranje zadeve, Uprava finančne policije, Carinska uprava in državno tožilstvo). Pri medresorskem usklajevanju in standardiziranju postopkov finančnih preiskav u Severni Makedoniji bo v času med 30.11. in 2.12.2021 s svetovanjem pomagala tudi Slovenija, ki že vseskozi nudi strokovno podporo pri približevanju Severne Makedonije standardom EU na področju finančnih preiskav.

Krepitev sistema finančnih preiskav je pomemben pogoj članstvo Severne Makedonije v EU, predvsem pa je ključno orodje za preprečevanje kriminala saj učinkovito finančno preiskovanje in odvzem tistega premoženja, kjer ni mogoče dokazati, da je pridobljeno na zakonit način, nosi sporočilo, da se kriminal ne izplača. Pristojni v makedonskih organih z načrtovanimi ukrepi potrjujejo interes Severne Makedonije, da več ko je premoženje odvzeto storilcem kaznivih dejanj, več ga ima država za izboljšanje kakovosti javnih storitev za prebivalce Severne Makedonije, med drugim za zdravstvo, šolstvo, socialno varstvo, pa tudi za boj proti kriminalu.

Projekt je del programskih aktivnosti mednarodnega razvojnega sodelovanja, ki ga financira Ministrstvo za zunanje zadeve Republike Slovenije in ga izvajamo v sodelovanju z Državnim tožilstvom, Ministrstvom za notranje zadeve, Policijo Republike Slovenije in Finančno Upravo Republike Slovenije.

Več informacij:

Andreja Dolničar Jeraj

Programska direktorica

Center za evropsko prihodnost