Krepitev zmogljivosti izmenjave informacij na področju nezakonitih migracij

S povečanjem migracij je trgovina z ljudmi trenutno najbolj dobičkonosen posel kriminalnih združb, boj proti njim pa je prednostna naloga vseh držav Evropske unije. Posledično se pojavlja potreba po izboljšanju operativnega sodelovanja in izmenjavi informacij, pa tudi boljšega sodelovanja med institucijami znotraj države in znotraj institucij. Cilj projekta je izboljšati operativno sodelovanje na področju migracij, z boljšo izrabo in krepitvijo obstoječih zmogljivosti v Srbiji. Namen projekta je pomoč pri vzpostavi učinkovitih informacijsko-komunikacijskih vozlišč. Ta vozlišča so operativni centri Ministrstva za notranje zadeve Srbije ter Operativno-komunikacijski centri Ministrstva za notranje zadeve Slovenije.

Projekt je del CEP-ovih aktivnosti znotraj programa Uradnega razvojnega sodelovanja Republike Slovenije, financiranega s strani Ministrstva za zunanje zadeve Republike Slovenije.