Od slušateljev do uspešnih trenerjev – priprava na mednarodne projekte

V prvem tednu decembra Center za evropsko prihodnost organizira trening “Trening trenerjev – od slušateljev do uspešnih trenerjev”, ki je del razvojnega projekta centra “Pomoč albanskim občinam na področju priprave EU in drugih mednarodnih projektov”.

Albanske občine imajo pomembno vlogo pri implementaciji projektov, ki so financirani iz različnih mednarodnih projektov, a jim manjka strokovnega znanja, da bi se povezovale in prijavljale tudi na večje projekte. Cilj projekta je dvig usposobljenosti javnih uslužbencev lokalnih oblasti, ter ostalih regionalnih in lokalnih deležnikov, ki delujejo na področju pridobivanja financiranja lokalnih projektov. Namen projekta je podpora izvedeni teritorialni reformi, novim albanskim občinam s ciljem povečanja vključevanja albanskih občin v mednarodne (EU) projekte. Slovenija lahko na tem področju ponudi svoje izkušnje in znanje, ki si ga je pridobila skozi leta sodelovanj v EU projektih.

Trening bo potekal v Drač med 3. in 6. decembrom 2018 s ciljem pomagati izbranim uslužbencem albanskih občinskih, regionalnih, lokalnih in nacionalnih akterjev okrepiti znanje, zmogljivosti ter kompetence za pripravo in pisanje evropskih in drugih mednarodnih projektov. Cilj prihajajočega treninga je zagotoviti prenos že pridobljenih znanj na predhodnih usposabljanjih na druge javne uslužbence na lokalnem in nacionalnem nivoju.

Trening je organiziran v okviru projekta Centra za evropsko prihodnost »Pomoč albanskim občinam na področju priprave EU in drugih mednarodnih projektov«, financira pa jih Ministrstvo za zunanje zadeve Republike Slovenije iz sredstev za mednarodno razvojno sodelovanje.