Makedonski organi preiskovanja in pregona za učinkovitejše izvajanje finančnih preiskav na študijski obisk v Slovenijo

Predstavniki makedonskih pristojnih organov, ki se ukvarjajo s finančnimi preiskavami in odvzemom premoženja nezakonitega izvora, bodo od 6. do 9. junija 2022 s slovensko mednarodno razvojno pomočjo krepili svoje zmogljivosti na študijskem obisku v Sloveniji. Srečali se bodo z nekaterimi vodilnimi predstavniki institucij, ki se s finančnimi preiskavami ukvarjajo v Sloveniji in se s strokovno pomočjo slovenskih mentorjev usposabljali na praktičnih primerih.

Študijskega obiska se bodo udeležili predstavniki iz Ministrstva za notranje zadeve, Carinske uprave, Uprave Finančne policije in Državnega tožilstva, ki neposredno sodelujejo v postopkih finančnih preiskav.

Projekt je del programskih aktivnosti mednarodnega razvojnega sodelovanja, ki ga financira Ministrstvo za zunanje zadeve Republike Slovenije in ga izvajamo v sodelovanju z Državnim tožilstvom, Ministrstvom za notranje zadeve, Policijo Republike Slovenije in Finančno Upravo Republike Slovenije.

Več informacij:

Andreja Dolničar Jeraj

Programska direktorica

Center za evropsko prihodnost