Makedonski organi preiskovanja in pregona s slovensko pomočjo odločno v izvajanja finančnih preiskav

Krepitev področja finančnih preiskav je eden od ciljev, a hkrati tudi eno od zadnjih priporočil Evropske komisije, ki ga Severna Makedonija v zadnjem času uspešno zasleduje tudi s slovensko mednarodno razvojno pomočjo.

Po sprejetju Nacionalne strategije za finančne preiskave julija 2021, se pristojni organi, ki se ukvarjajo s finančnimi preiskavami sedaj intenzivno posvečajo postopkovnikom za udejanjanje Skupnih smernic za finančne preiskave. Pri tem se opirajo predvsem na slovenske izkušnje.

V okviru takega sodelovanja je 28. in 29. marca 2022 v Severni Makedoniji potekalo svetovanje za pristojne makedonske organe in izmenjava izkušenj glede izvajanja postopkov finančnih preiskav.  Svetovanja so se udeležili predstavniki iz Ministrstva za notranje zadeve, Carinske uprave, Uprave Finančne policije in Državnega tožilstva, ki neposredno sodelujejo v postopkih finančnih preiskav.

Rezultati posvetovanja prispevajo k zmogljivostim Severne Makedonije za finančne preiskave in odvzem premoženjske koristi, pridobljenih iz in zaradi kaznivih dejanj, predvsem pa tudi premoženja storilcev kaznivih dejanj, za katerega le-ti ne morejo dokazati, da je iz zakonitih virov. Premoženje, pridobljeno s kriminalom, bo v Severni Makedoniji v naslednjem obdobju v postopkih organov preiskovanja in pregona še v večji meri odvzeto in namenjeno pravni državi in izboljšanju kakovosti javnih storitev v Severni Makedoniji.

Projekt je del programskih aktivnosti mednarodnega razvojnega sodelovanja, ki ga financira Ministrstvo za zunanje zadeve Republike Slovenije in ga izvajamo v sodelovanju z Državnim tožilstvom, Ministrstvom za notranje zadeve, Policijo Republike Slovenije in Finančno Upravo Republike Slovenije.

Več informacij:

Andreja Dolničar Jeraj

Programska direktorica

Center za evropsko prihodnost