Prihodnji teden se bo v Nikšiću, Črna gora, nadaljeval program delavnic za mlade podjetnike in startupe na Zahodnem Balkanu, ki ga letos Center za evropsko prihodnost izvaja z nemško razvojno agencijo GIZ.

Prva delavnica je potekala pred dvema tednoma in je bila namenjena akterjem podjetniškega in startup okolja, tokrat se pa nam bodo prvič pridružili mladi podjetniki in startupi. Sodelovalo bo 18 mladih predstavnikov iz vseh šestih držav Zahodnega Balkana z dobrimi poslovnimi idejami. Delavnica se bo osredotočila na različne možnosti vira financiranj, saj vsak od njih zahteva drugačno pripravo in pristop. Tako bodo udeleženci spoznali predvsem možnosti financiranja preko različnih fondov začetnega kapitala in se pogovorili o prednostih in slabostih, korakih ter časovnicah investicij poslovnih angelov.

Aktivnosti delavnice so zasnovane interaktivno in so namenjene kar najboljši pripravi mladih podjetnikov na sodelovanje na mednarodni konferenci Podim, ki tradicionalno poteka maja v Mariboru. Do takrat se bodo vsi mladi skupaj srečali še vsaj enkrat na delavnici v Prištini, nato pa bo potekalo intenzivno mentorstvo 1:1, katerega glavni namen je, da znajo mladi svojo poslovno idejo čim bolje predstaviti in na konferenci najdejo potencialne investitorje, partnerje in podpornike.

Projekt je del aktivnosti, ki jih preko Mednarodnega razvojnega sodelovanja Slovenije financira Ministrstvo za zunanje zadeve Republike Slovenije.

 

 

——————————————————————————————————————————————————————————————————————-

FOLLOWING THE PROGRAM FOR YOUNG ENTERPRISES IN THE WESTERN BALKANS

Next week, a program of workshops for young entrepreneurs and startups in the Western Balkans will continue in Niksic, Montenegro. This year we are implementing it with support of the Slovene Ministry of Foreign Affairs through Slovenia’s Development Cooperation and German development agency GIZ’s office in Sarajevo.

The first workshop was held two weeks ago and was dedicated to the actors of the entrepreneurship and startup environment (HUBs, accelerators, incubators) and this time the young entrepreneurs and startups will join us for the first time. There will be 18 young representatives from all six Western Balkan countries with good business ideas. The workshop will focus on the different funding options, since each requires a different preparation and approach. In this way, the participants will get to know the possibilities of financing through various funds of the initial capital and discuss the advantages and disadvantages, steps and timelines of business angel investments.

Workshop activities are interactive and are designed to best prepare young entrepreneurs for participation in the international conference Podim, which traditionally takes place in May in Maribor. Until then, all young people will meet at least once in a workshop in Pristina, and then intensive 1:1 mentoring will take place, whose main purpose is to prepare best young entrepreneurs to present their business idea and find potential investors, partners and supporters at the conference.

Project is part of the activities that are through the Slovenia’s Development Cooperation financed by the Ministry of Foreign Affairs of Slovenia.