Center za evropsko prihodnost bo v okviru projekta Pomoč Črni gori pri pogajanjih o pristopu k EU 2017 izvedel prvo letošnje usposabljanje. Dvodnevno usposabljanje bo v obliki svetovanja potekalo pod vodstvom slovenskega strokovnjaka Radovana Tavzesa 16. in 17. marca 2017 v Podgorici.

Tokratno svetovanje bo potekalo v okviru pogajalskega poglavja 27 – Okolje, na dnevnem redu pa so različne direktive s področja kakovosti zraka, industrijskih emisij, odpadkov in voda.

Projekt je del programskih aktivnosti CEP, ki jih financira Ministrstvo za zunanje zadeve iz sredstev za mednarodno razvojno sodelovanje.