Severna Makedonija povečuje zmogljivosti za finančne preiskave

Severna Makedonija v skladu s priporočili Evropske komisije krepi svoje delovanje na področju izboljšanja učinkovitosti kazenskega pregona v boju proti nekaterim oblikam kriminala, kot sta pranje denarja in finančni kriminal.

Izvajanje finančnih preiskav, ki vodi do odvzema premoženjske koristi, pridobljene s kaznivim dejanjem in premoženja nezakonitega izvora je orožje, ki ga makedonski organi preiskovanja in pregona v boju proti organiziranemu kriminalu in korupciji uporabljajo vse pogosteje in vedno bolj uspešno.

Slovenija jim na tej poti nudi podporo in pomoč preko mednarodnega razvojnega sodelovanja. V okviru tega programa je od 6. do 9. junija 2022 na delovnem obisku gostila 17 predstavnikov iz enot ključnih institucij, ki se v Severni Makedoniji ukvarjajo s finančnimi preiskavami: Ministrstva za notranje zadeve, Carinske uprave, Uprave Finančne policije in Državnega tožilstva.

V prvem delu delovnega obiska so se makedonski udeleženci srečali z vodstvi in predstavniki institucij, ki se s finančnimi preiskavami ukvarjajo v Sloveniji: Vrhovnim državnim tožilstvom, Specializiranim državnim tožilstvom, Finančno upravo in Ministrstvom za notranje zadeve, kjer so imeli možnost izmenjati izkušnje in se spoznati z delom slovenskih kolegov.

Sledile so praktične delavnice na terenu, kjer so izvajali simulirane finančne preiskave. Izjemno intenzivna agenda je pokazala dobro pripravljenost makedonskih preiskovalnih organov, ki so imeli možnost v praksi preizkusiti svoje operativno delovanje in uresničevanje Skupnih smernic, ki so jih makedonske institucije sprejele 2019 v Ljubljani.

Delovni obisk je pokazal, da so makedonske institucije in preiskovalni organi dosegli izjemen napredek na področju učinkovitejšega izvajanja finančnih preiskav, kar so potrdili ne le njihovi slovenski kolegi-mentorji, temveč tudi udeleženci sami.

Udeleženci delovnega obiska so izrazili zahvalo Sloveniji za prijateljsko pomoč in stalno podporo prizadevanjem Severne Makedonije pri izvajanju reform na poti v EU, slovenski kolegi in sogovorniki pa so jim zagotovili, da lahko na njo računajo tudi v bodoče.

Projekt je del programskih aktivnosti mednarodnega razvojnega sodelovanja, ki ga financira Ministrstvo za zunanje zadeve Republike Slovenije in ga izvajamo v sodelovanju z Državnim tožilstvom, Ministrstvom za notranje zadeve, Policijo Republike Slovenije in Finančno Upravo Republike Slovenije.

Več informacij:

Andreja Dolničar Jeraj

Programska direktorica

Center za evropsko prihodnost