Peace Operations Training Centre (POTC) je v sodelovanju z Ministrstvom za zunanje in evropske zadeve, Oddelkom za varnostno načrtovanja v Službi za varnost, nepremičnine in logistiko uspešno izvedel pilotno Varnostno usposabljanje za diplomatsko osebje, ki je potekalo 29. maja 2024 na gradu Jable.

Click here to read this article in English.

Center za izobraževanje in usposabljanje za napotitev v mirovne operacije in misije (POTC) je izvedel prvo varnostno usposabljanje, namenjeno vsem profesionalnim diplomatom, ki jih RS napotuje v države z nizko stopnjo varnostnega tveganja in nimajo predhodnega znanja s področja zagotavljanja osebne varnosti.

Skupno 22 udeležencev se je usposabljalo na področju prepoznavanja različnih varnostnih groženj, razumevanja osnov varnostnih postopkov in protokolov na DKP, poznavanju osnov ravnanja v spremenjenih varnostnih razmerah na DKP in na poti, prepoznavanja aktivnosti nadzora, uporabe ukrepov za zmanjšanje varnostnih tveganj ter metod zmanjševanja stresa v visoko stresnih situacijah.

POTC se zahvaljuje Ministrstvu za zunanje in evropske zadeve Republike Slovenije, udeležencem ter strokovnim trenerjem usposabljanja, ki so poskrbeli, da je bilo usposabljanje uspešno. Veselimo se nadaljnjega razvoja vsebine usposabljanja na podlagi pridobljenih povratnih informacij in izkušenj.

Za več informacij o usposabljanju in še več nas lahko spremljate na družbenih omrežjih:

LinkedIn •   Facebook