Pomoč albanskim občinam na področju priprave EU in drugih mednarodnih projektov

Albanske občine imajo pomembno vlogo pri implementaciji projektov, ki so financirani iz različnih mednarodnih projektov, a jim manjka strokovnega znanja, da bi se povezovale in prijavljale tudi na večje projekte. Cilj projekta je dvig usposobljenosti javnih uslužbencev lokalnih oblasti, ter ostalih regionalnih in lokalnih deležnikov, ki delujejo na področju pridobivanja financiranja lokalnih projektov. Namen projekta je podpora izvedeni teritorialni reformi, novim albanskim občinam s ciljem povečanja vključevanja albanskih občin v mednarodne (EU) projekte. Slovenija lahko na tem področju ponudi svoje izkušnje in znanje, ki si ga je pridobila skozi leta sodelovanj v EU projektih.

Projekt je del CEP-ovih aktivnosti znotraj programa Uradnega razvojnega sodelovanja Republike Slovenije, financiranega s strani Ministrstva za zunanje zadeve Republike Slovenije.