Sporočilo za javnost: Terenska analiza upravljanja patrulj v Srbiji uspešno zaključena

 

V Srbiji je od 16.-21. septembra 2019 uspešno izvedena terenska analiza glede izvajanja in upravljanja patrulj in s tem iskanja načinov za boljši odziv policije na potrebe ljudi, tudi v primeru migracij. Predstavniki slovenske policije iz različnih pristojnosti dela so s srbskimi kolegi v različnih organizacijskih enotah ugotavljali, kakšno je v praksi trenutno stanje in kakšne so potrebe na tem področju ter ob tem izmenjevali strokovne izkušnje. Terenska analiza je bila izvedena v postajah mejne policije Šid, organizacijskih enotah Policijske uprave Sremska Mitrovica, postajah mejne policije Rujan in Preševo, Regionalnem centru mejne policije za mejo proti Republiki Severni Makedoniji, in postajah prometne in splošne policije v Policijski upravi Vranje. Ves čas so v terensko analizo bili vključeni tudi predstavniki Sektorja za analitiko, telekomunikacije in informacijske tehnologije in predstavniki iz uprave MNZ v Beogradu.

Ugotovitve bodo uporabljene pri razvoju IKT opreme za upravljanje patrulj in nadaljnjih aktivnostih krepitve zmogljivosti upravljanja patrulj, pri čemer je naslednji na vrsti študijski obisk predstavnikov MNZ in Policije Republike Srbije v Sloveniji od 16.-19. oktobra 2019, v okviru katerega bodo skozi opazovanje dela patrulj spoznavali organizacijo in pristope, ki jih v EU uporabljamo pri delu in upravljanju patrulj ter skozi primere spoznali, kako se pri tem uporablja informacijsko-telekomunikacijska oprema. Spoznanja bodo v pomoč v reformnih procesih Srbije, ki so pogoj za vstop v EU.

Projekt je del programskih aktivnosti, ki se izvajajo v sodelovanju z Ministrstvom za notranje zadeve/ Policijo Republike Slovenije in podjetjem CVS Mobile, financira pa jih Ministrstvo za zunanje zadeve Republike Slovenije iz sredstev za mednarodno razvojno sodelovanje.