Do rezultatov slovenskega razvojnega sodelovanja z Republiko Srbijo z razvojem inovativnih IKT tehnologij

Strateška orientiranost državne uprave Republike Srbije je, vključno z njenim pomembnim delom – Ministrstvom za notranje zadeve, v procesu reform in približevanja EU modernizirati javno upravo in postati učinkovit servis za vse državljane.

V letu 2020 se nadaljuje izvajanje slovenske mednarodne razvojne pomoči Republiki Srbiji, s pomočjo katere bo izboljšan odziv policijskih patrulj na potrebe ljudi, koordinacija dela policije na terenu, tudi pri odzivu na migracije in zaščita policistov pri opravljanju policijskih nalog. Gre za prispevek k cilju trajnostnega razvoja, razviti učinkovite,  odgovorne in pregledne ustanove, ki ga je tudi Slovenija med cilji trajnostnega razvoja pri izvajanja mednarodnega razvojnega sodelovanja določila za prioritetnega.

informatizacija delovanja državne uprave je v časih, v katerih živimo, nuja in vlade morajo izkoristiti prednosti inovativne tehnologije, da bi državljanom zagotovile boljše javne storitve, kar je tudi del razvojne pomoči. V ta namen je med drugimi aktivnostmi v izdelavi inovativna IKT tehnologija, ki bo v Srbiji pomagala pri učinkovitem upravljanju patrulj. V razvoju poleg IKT strokovnjakov tesno sodelujejo tudi predstavniki vseh pristojnosti policije; splošne, prometne in mejne policije, ki so se 22. januarja 2020 zbrali v Beogradu in uspešno pregledali in preskusili do sedaj oblikovane IKT rešitve.


Projekt je del programskih aktivnosti, ki se izvajajo v sodelovanju z Ministrstvom za notranje zadeve/ Policijo Republike Slovenije in podjetjem CVS Mobile, financira pa jih Ministrstvo za zunanje zadeve Republike Slovenije iz sredstev za mednarodno razvojno sodelovanje. 

 

 

 

 

Več informacij:

Andreja Dolničar Jeraj

Programska direktorica

Center za evropsko prihodnost