SPOROČILO ZA JAVNOST: Slovenska razvojna pomoč za vzpostavljanju sistema javnih storitev v Črni gori, ki se zagotavljajo s helikopterskimi operacijami Ministrstva za notranje zadeve

Slovenija tudi v letu 2020 nadaljuje z izvedbo razvojne pomoči Črni gori, ki je usmerjena v krepitev vloge Avio-helikopterske enote MNZ Črne gore v okviru vzpostavljanja sistema helikopterske nujne medicinske pomoči in helikopterskih policijskih operacij. Teh javnih storitev Črna gora še ne zagotavlja sistematsko. Za vzpostavitev sistema je bila ustanovljena medresorska delovna skupina, ki si bo pri svojem delu in medresorskem dialogu pomagala s slovenskimi izkušnjami. V ta namen bodo v Podgorici 11.–12.3., 22.–24.4. in 3.–5.6.2020 ob pomoči slovenskih strokovnjakov Policije in ministrstva za zdravje potekale delavnice in delovni sestanki.

 


Projekt je del programskih aktivnosti mednarodnega razvojnega sodelovanja, ki ga financira Ministrstvo za zunanje zadeve Republike Slovenije in ga izvajamo v sodelovanju z Ministrstvom za notranje zadeve, Ministrstvom za zdravje in Policijo Republike Slovenije.

 

Več informacij:

Andreja Dolničar Jeraj

Programska direktorica

Center za evropsko prihodnost