Ustanova – Center za evropsko prihodnost (CEP) razpisuje dve delovni mesti:

           POSLOVNI SEKRETAR I. (1 delovno mesto) – M/Ž

Poslovni sekretar opravlja naslednje naloge: zagotavlja splošno podporo s sprejemanjem dohodne in odhodne pošte, telefonskih klicev in dokumentacije, sestavlja in ažurira kadrovske tabele, vodi evidenco prisotnosti zaposlenih, pravilno arhivira dokumentarno gradivo, nudi podporo pri izvajanju projektov ter drugih nalogah v skladu z navodili.

Trajanje zaposlitve: 1 leto, s poskusno dobo 3 mesecev, z možnostjo podaljšanja zaposlitve za nedoločen čas.

Na razpisano delovno mesto bo imenovan kandidat, ki izpolnjuje naslednje pogoje:

 • državljanstvo države članice Evropske unije,
 • najmanj visoka strokovna izobrazba (prve stopnje) administrativne ali družboslovne smeri
 • najmanj tri (3) leta delovnih izkušenj,
 • poznavanje orodij za preglednice (Excel, Word, ipd)
 • vozniški izpit B kategorije,
 • aktivno znanje angleškega jezika, znanje še enega tujega jezika je prednost,
 • usposobljenost za delo z računalnikom (delo s urejevalniki besedil, delo s preglednicami, delo z bazami podatkov, poznavanje računalniških omrežij, poznavanje operacijskih sistemov),
 • organizacijske in komunikacijske sposobnosti,
 • sposobnost postavljanja prioritet,
 • natančnost,
 • visok standard za kakovostno opravljeno delo,
 • sposobnost samostojnega komuniciranja,
 • samoiniciativnost,
 • timska naravnanost.

Prednost bodo imeli kandidati:

 • z izkušnjami administrativnega dela,
 • z znanjem angleškega jezika,

Delo na razpisanem delovnem mestu okvirno obsega:

 • Opravljanje nalog pisarniškega poslovanja,
 • Organiziranje in koordiniranje poslovnih stikov,
 • Usklajevanje, nadziranje in vodenje evidenc,
 • Vodenje zahtevnejše dokumentacije,
 • Skrb za pravilno ravnanje z dokumentarnim gradivom,
 • Sestavljanje in usklajevanje načrta klasifikacijskih znakov,
 • Ažuriranja načrta signirnih znakov,
 • Zagotavljanje pečatov, žigov in štampiljk ter poslovanje z njimi,
 • Vodenje registra in zbirko obrazcev CEP,
 • Sodelovanje pri internem usklajevanju organizacijskih enot,
 • Delo s preglednicami in bazami podatkov,
 • Sprejemanje in oddajanje službene pošte ter usklajevanje s kurirsko storitvijo,
 • Ostala dela po nalogu nadrejene osebe,
 • Spremljanje zakonov in predpisov za kadrovske zadeve v javnem sektorju.

 

Kandidat mora ob prijavi predložiti:

 • življenjepis in motivacijsko pismo iz katerih mora biti razvidno, da kandidat izpolnjuje pogoje.

Kandidati naj pošljejo prijavo z ustreznimi dokazili po elektronski pošti na naslov: lana.lorenzetti@cep.si z jasno oznako – »Prijava na razpis za delovno mesto Poslovni sekretar I«.

Rok za prijavo je do 31. 1. 2023. Upoštevane bodo vse prijave, ki bodo pravočasno prispele na zgoraj navedeni e-naslov. V besedilu objave uporabljeni izrazi, napisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.

Kandidati bodo o izbiri obveščeni v roku 15 dni po odločitvi o izboru.

 

———————————————————————————————————————————————————————————————————————————

 

PROJEKTNI VODJA II. (1 delovno mesto) – M/Ž

 

Projektni vodja opravlja naslednje naloge: pomoč pri pripravi projektov, samostojno oblikovanje manj zahtevnih gradiv, informacij, poročil in drugih gradiv, podpora pri izvajanju projektov ter druge naloge v skladu z navodili.

Trajanje zaposlitve: 1 leto s poskusno dobo treh mesecev, z možnostjo podaljšanja.

Na razpisano delovno mesto bo imenovan kandidat, ki izpolnjuje naslednje pogoje:

 • državljanstvo države članice Evropske unije,
 • najmanj visoka strokovna izobrazba (prve stopnje) družboslovne smeri
 • najmanj štiri (4) let delovnih izkušenj,
 • poznavanje mednarodnega prostora in zadev s področja EU,
 • vozniški izpit B kategorije,
 • aktivno znanje angleškega jezika, znanje še enega tujega jezika je prednost,
 • izkušnje sodelovanja z vladnim, nevladnim in/ali EU strukturami,
 • usposobljenost za delo z računalnikom (delo s urejevalniki besedil, delo s preglednicami, delo z bazami podatkov, poznavanje računalniških omrežij, poznavanje operacijskih sistemov),
 • organizacijske in komunikacijske sposobnosti,
 • sposobnost postavljanja prioritet,
 • natančnost,
 • visok standard za kakovostno opravljeno delo,
 • sposobnost samostojnega komuniciranja in predstavljanja,
 • samoiniciativnos,t
 • timska naravnanost.

Prednost bodo imeli kandidati:

 • z znanjem dodatnega tujega jezika,
 • z izkušnjami vodenja delavnic,
 • s poznavanjem področja dezinformacij (in strateškega komuniciranja),
 • z izkušnjami delovanja v mednarodnem okolju.

Delo na razpisanem delovnem mestu okvirno obsega:

 • Koordinacija projekta za posamezno državo oz. donatorja,
 • Opravljanje nalog za pripravi projektov,
 • Samostojno oblikovanje manj zahtevnih gradiv,
 • izvajanje rezervacij, spremljanja rezervacij po projektih, evidentiranja računov in priprava dokumentacij,
 • izdelovanje potrebnih analiz iz tekočih evidenc za potrebe projektnega vodenja in pripravo končnega poročila po projektih in donacijah,
 • opravljanje strokovnih nalog v zvezi z zastopanjem CEP v projektih,
 • vodenje evidenc o sodnih in izvensodnih postopkih v projektih,
 • sodelovanje pri najzahtevnejših strokovnih, svetovalnih, usklajevalnih in administrativno tehničnih nalogah v zvezi z izvajanjem projektov,
 • sodelovanje pri pripravi letnega programa in po potrebi poročila o delu za posamezni projekt,
 • sodelovanje pri strokovnih in usklajevalnih nalogah v zvezi s sodelovanjem z zunanjimi sodelavci in donatorji,
 • skrb za medijsko, promocijsko in zunanjo podobo CEP,
 • opravljanje drugih nalog v zvezi z izvajanjem posameznega projekta, ki so koordinirane ob nastanku oz. nastopu projekta,
 • predstavlja Ustanovo pri projektih z zunanjimi partnerji v mejah pooblastil, ki jih podpiše direktor CEP,
 • Priprava zahtevnih poročil, drugih gradiv ion ostalega dela po nalogu nadrejene osebe.

 

Kandidat mora ob prijavi predložiti:

 • življenjepis in motivacijsko pismo iz katerih mora biti razvidno, da kandidat izpolnjuje pogoje.

Kandidati naj pošljejo prijavo z ustreznimi dokazili po elektronski pošti na naslov: lana.lorenzetti@cep.si z jasno oznako – »Prijava na razpis za delovno mesto Projektni vodja II.«.

Rok za prijavo je do 31. 1. 2023. Upoštevane bodo vse prijave, ki bodo pravočasno prispele na zgoraj navedeni e-naslov. V besedilu objave uporabljeni izrazi, napisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.


Kandidati bodo o izbiri obveščeni v roku 15 dni po odločitvi o izboru.