Avtorja: Rahten, Šumrada.
Uredniki: Božo Cerar, Marcel Koprol, Andrej Kirn

20 let članstva Slovenije v Združenih narodih

2012 / 132 strani / ISBN 978-961-254-429-4

Jeziki : slovenščina

Cena: 20 €

Knjiga je posvečena prelomnemu dogodku pred dvajsetimi leti, natančno 22. maja 1992, ko je Republika Slovenija z včlanitvijo v Organizacijo združenih narodov (OZN) postala del družine svobodnih, suverenih in enakopravnih narodov, ter tako zaključila proces uveljavljanja svoje suverene državnosti. To je pomenilo, da si je morala poleg zagotovitve vrhovnosti in neodvisnosti svoje oblasti nad lastnim ozemljem in prebivalstvom, pridobiti priznanje večine držav, še posebej pa podporo vseh petih stalnih članic Varnostnega sveta OZN.

Knjiga vsebuje prispevke avtorjev, ki so svoja razmišljanja predstavili na znanstvenem posvetu ob 20. obletnici vstopa Republike Slovenije v OZN. Posvet je bil pomemben prispevek k proučevanju zgodovine slovenske diplomacije, obenem pa njegovi zaključki ponujajo uvod v razmislek o nadaljnji rasti diplomacije ter uveljavljanju Slovenije na mednarodni ravni. Slavnostna govornika na posvetu sta bila predsednik Republike Danilo Türk in zunanji minister Karl Erjavec, katerih govora tudi uvajata razprave z okrogle mize. Andrej Rahten predstavi pomembno vlogo delovanja slovenskih diplomatov pri Združenih narodih v času Jugoslovanske zunanje politike, ki so se izkazali s spretnim poznavanjem multilateralne diplomacije. Dimitrij Rupel piše o poznem vstopanju Slovenije v OZN, ki je bilo tesno povezano z negotovostjo Zahoda do posledic razpada Jugoslavije in uživanjem močne podpore slednji s strani neuvrščenih držav. Božo Cerar prikaže slovenske izkušnje v dveh desetletjih delovanja v svetovni organizaciji ter konkretne aktivnosti, s katerimi je prevzela del odgovornosti za zagotavljanje mednarodnega miru in varnosti. Milan Brglez predstavi obeležitev dvajsetletnice kot čas samorefleksije o slovenski zunanji politiki in diplomaciji pri prizadevanjih za nadaljnje utrjevanje slovenskega mednarodnega položaja. Eva Tomič oriše delovanje Slovenije pri zagovarjanju in promoviranju človekovih pravic v okviru OZN, kar ostaja prepoznavni del slovenske zunanje politike. Ana Polak Petrič poda kronološki pregled dogodkov in dejavnosti ter ključnih dokumentov, sprejetih s strani Slovenije in mednarodnih akterjev, ki so privedli do včlanitve Slovenije v OZN.