Ustanova – Center za evropsko prihodnost (CEP) razpisuje delovno mesto: PROGRAMSKI DIREKTOR/KOORDINATOR PROJEKTA (1 delovno mesto) – M/Ž

Postani ključen del strokovne in zagnane ekipe CEP in njenega stebra Mir in varnost, ki s pomočjo mednarodnih in nacionalnih projektov krepi zmogljivosti in veščine strokovnjakov, ki na mednarodnih misijah in operacijah skrbijo za ohranjanje mednarodnega miru in varnosti.

Sodelovanje z mednarodnimi akterji ter odločevalci, sodelovanje pri ustvarjanju nacionalnih in mednarodnih politik na področju miru in varnosti, vsakodnevna komunikacija z mednarodnimi partnerji ter vodenje usposabljanj s poudarkom na povezavi med varnostjo in aktualnimi globalnimi izzivi omogočajo nenehen profesionalni napredek in možnost za karierno rast.

 

Nudimo:

 • možnost dolgoročnega sodelovanja;
 • priložnosti za soustvarjanje naše strategije in vidnih prispevkov v okviru ciljev Republike Slovenije v mednarodnih odnosih;
 • sodelovanje z mednarodnimi institucijami (EU, OZN, OVSE, AU) in partnerskimi organizacijami EU držav na področju izvajanja EU politik s področja miru in varnosti, še posebej s področja skupne varnostne in obrambne politike EU
 • vzpodbujamo nove ideje in odprto izmenjavo mnenj, idej in inovativen pristop ter poglobitev v vsebine.

 

Iščemo:

 • programskega direktorja/ico, ki bo koordiniral večji projekt, kar vključuje načrtovanje, koordinacijo dela mednarodnega konzorcija in implementacije mednarodnih aktivnosti, svetovanje pri načrtovanju in izvajanju politik, sodelovanje s partnerskimi organizacijami EU držav članic, z institucijami v državah prejemnicah (državah, kjer delujejo mednarodne (EU, ZN, OVSE, AU) misije in operacije) ter z akterji EU/mednarodne sfere;
 • zainteresiranega kandidata/ko, ki bo prispeval/a k našemu poslanstvu v stebru Mir in varnost;
 • timsko naravnano, zanesljivo osebo s sposobnostjo postavljanja prioritet ter visokim standardom za kakovostno opravljeno delo
 • sodelavca/ko, ki je organiziran-a, natančen-a in zna voditi manjšo ekipo.

 

Opis del in nalog:

 • načrtovanje, spremljanje in izvajanje mednarodnega projekta z več deležniki na področju skupne varnostne in obrambne politike EU;
 • priprava pisnih produktov, analiz in produktov za načrtovanje, vezanih na aktivnosti, implementacijo projekta in povezane vsebine;
 • poročanje o aktivnostih, zastopanje CEP na zunanjih dogodkih;
 • upravljanje s projektno dokumentacijo, finančno načrtovanje in upravljanje  ter evalvacija;
 • koordinacija načrtov dela konzorcija in drugih pisnih produktov in orodij;
 • komunikacija z deležniki projekta – z mednarodnimi in EU partnerji, s predstavniki mednarodnih mirovnih misij, z mednarodno skupnostjo, tretjimi akterji – ter zunanja koordinacija;
 • promocija rezultatov projekta;
 • spremljanje dogajanja in razvoja politik in vsebin na zgoraj omenjenih področjih;
 • koordinacija izvajanja drugih mednarodnih aktivnosti, ki dopolnjujejo naše poslanstvo.

 

Zahtevana izobrazba:

Univerzitetna ali visoka strokovna izobrazba s specializacijo oz. magisterijem/druga stopnja družboslovne smeri, mednarodnih odnosov, novinarstva ali informacijske znanosti.

 

Zahtevano znanje jezikov:

Angleški jezik – tekoče (pisno, ustno komuniciranje in bralno razumevanje) (C1/C2)

Delovno znanje dodatnega uradnega jezika EU je prednost.

 

Zahtevana računalniška znanja:
urejevalnik besedil – osnovno
delo s preglednicami – osnovno
delo z bazami podatkov – osnovno
poznavanje računalniških omrežij – osnovno
poznavanje operacijskih sistemov – osnovno
računalniško oblikovanje – osnovno

 

Drugi pogoji:

 • državljanstvo države članice Evropske unije
 • 7 let delovnih izkušenj, ali 5 let vodenja mednarodnih projektov na mednarodnem področju
 • vozniško dovoljenje B kategorije
 • usposobljenost za delo z računalnikom (delo z urejevalniki besedil, delo s preglednicami, delo z bazami podatkov, poznavanje računalniških omrežij, poznavanje operacijskih sistemov,
 • poznavanje področja mednarodnih odnosov in politik EU s področja miru in varnosti.

 

Prednost bodo imeli kandidati:

 • s poglobljenim poznavanjem politik EU s področja miru in varnosti, še posebej s področja skupne varnostne in obrambne politike EU;
 • z interesom za dinamično delo na ravni politik oz. njihovega operativnega izvajanja ter interesom po soustvarjanju programskih ciljev naše organizacije;
 • z izkušnjami na področju posredovanja znanja in izvajanja mednarodnih aktivnosti;
 • z izkušnjami na področju načrtovanja in vodenja/koordinacije projektov ter priprave projektnih predlogov;
 • s poznavanjem finančnih standardov EU projektov;
 • z izkušnjami s pripravo in vodenjem mednarodnih dogodkov;
 • z izkušnjami sodelovanja z EU in mednarodno skupnostjo;
 • z izkušnjami z delom v mednarodnem okolju.

 

Izbrani kandidat/ka bo delo opravljal/a na sedežu CEP, Grajska cesta 1, 1234 Mengeš.

 

Prijava naj vsebuje življenjepis in motivacijsko pismo. Kandidati naj prijavi pošljejo po elektronski pošti na naslov: nika.ceranic@cep.si s pripisom v naslovu/subjektu – »Prijava – razpis za delovno mesto Programski direktor/koordinator projekta«.

 

Rok za prijavo poteče dne 27. 5. 2024 ob 23:59. uri. Upoštevane bodo vse prijave, ki bodo pravočasno prispele na zgoraj navedeni elektronski naslov.

Izbrani kandidat/ka bo o izbiri obveščen/a v roku 15 dni po odločitvi o izboru. Razpis je objavljen tudi na spletni strani Zavoda RS za zaposlovanje.