Ustanova – Center za evropsko prihodnost (CEP) razpisuje delovno mesto: PROJEKTNI VODJA II (1 delovno mesto) – M/Ž

Postani ključen del strokovne in zagnane ekipe razvojnega stebra CEP, ki udejanja zunanjepolitične cilje v državah in regijah ključnega pomena, prispeva k njihovem razvoju ter približevanju standardom EU.

Ponujamo zanimivo, raznoliko in fleksibilno delo v okviru operativnega izvajanja zunanjih politik, t.j. v obliki kompleksnih projektov in programov, prilagojenih potrebam držav v razvoju, analize politik, koordinaciji mednarodnih dogodkov in svetovanje institucijam držav prejemnic pri načrtovanju in implementaciji političnih ciljev. Tukaj je moč najti nabor zanimivih vsebin in aktualnih področij nacionalnih in evropskih politik, kjer je tudi potencial za nadaljnji karierni razvoj.

 • Nudimo možnost dolgoročnega sodelovanja;
 • Vzpodbujamo nove ideje in odprto izmenjavo mnenj, idej in inovativen pristop ter poglobitev v vsebine;
 • Nudimo priložnosti za soustvarjanje naše strategije in vidnih prispevkov v okviru ciljev Republike Slovenije v mednarodnih odnosih;
 • Nudimo sodelovanje z vladnimi institucijami in nevladno sfero znotraj in izven meja Slovenije ter z EU akterji na področju izvajanja politik, kot so med drugim razvojno sodelovanje, širitev EU, zunanje-varnostne politike (kot sta kibernetska varnost, boj zoper dezinformacije), pravosodje in notranje zadeve, vladavina prava, regionalna politika in razvoj.
 • Poslanstvo razvojnega stebra CEP bogati vrsta horizontalnih aktivnosti naše organizacije, med drugim strateški in politični dogodki o aktualnih temah zunanje-varnostnih politik našega, evropskega in globalnega prostora, sodelovanje pri mednarodnih publikacijah, raziskavah, analizah politik.

 

 • Iščemo vodjo mednarodnih projektov CEP, kar vključuje načrtovanje, koordinacijo in implementacijo mednarodnih aktivnosti, svetovanje pri načrtovanju in izvajanju politik, sodelovanje z vladnimi institucijami Republike Slovenije ter institucijami v državah prejemnicah (državah Zahodnega Balkana, držav Evropske sosedske politike) ter z akterji EU/mednarodne sfere;
 • Iščemo zainteresiranega kandidata/ko, ki bi prispeval k našemu poslanstvu v stebru razvojnega sodelovanja – v dobrobit držav v razvoju in za izpolnitev ciljev zunanje politike Republike Slovenije;
 • Iščemo timsko naravnano, zanesljivo osebo s sposobnostjo postavljanja prioritet ter visokim standardom za kakovostno opravljeno delo.

 

Opis del in nalog:

 • Pomoč pri načrtovanju, spremljanju in izvedbi raznolikih projektov, predvsem za področje Zahodnega Balkana, Ukrajine, Moldavije, ki se izvajajo v okviru zgoraj naštetih politik;
 • Priprava pisnih produktov, analiz in produktov za načrtovanje, vezanih na aktivnosti, implementacijo projektov in povezane vsebine;
 • Poročanje o aktivnostih, zastopanje CEP na zunanjih dogodkih;
 • Upravljanje s projektno dokumentacijo, pomoč pri finančnem načrtovanju in upravljanju; pomoč pri pripravi finančnih poročil;
 • Komunikacija z deležniki projekta – s slovenskimi organi ter organi v partnerskih državah, z mednarodno skupnostjo, tujimi akterji – ter zunanja koordinacija;
 • Sodelovanje pri strateškem komuniciranju;
 • Spremljanje dogajanja in razvoja politik in vsebin na zgoraj omenjenih področjih;
 • Koordinacija izvajanja mednarodnih dogodkov, ki dopolnjujejo naše poslanstvo.

Zahtevana izobrazba:

Visokošolska 1. stopnje (prejšnja) oz. bolonjska stopnja družboslovne smeri, novinarstva ali informacijske znanosti

Zahtevano znanje jezikov:

Angleški jezik – tekoče (pisno, ustno komuniciranje in bralno razumevanje) (C1/C2)

Jezik ciljnih držav/regij (bosanski jezik ali hrvaški jezik ali srbski jezik ali ukrajinski jezik) (B2/C1)

Zahtevana računalniška znanja:
urejevalnik besedil – osnovno
delo s preglednicami – osnovno
delo z bazami podatkov – osnovno
poznavanje računalniških omrežij – osnovno
poznavanje operacijskih sistemov – osnovno
računalniško oblikovanje – osnovno

Drugi pogoji:

 • Državljanstvo države članice Evropske unije
 • Vsaj štiri lega delovnih izkušenj
 • Vozniško dovoljenje B kategorije
 • usposobljenost za delo z računalnikom (delo z urejevalniki besedil, delo s preglednicami, delo z bazami podatkov, poznavanje računalniških omrežij, poznavanje operacijskih sistemov,
 • poznavanje področja mednarodnih odnosov in politik EU, razumevanje delovanja vladnih struktur.

Prednost bodo imeli kandidati:

 • s poglobljenim poznavanjem politik do Zahodnega Balkana in držav Evropske sosedske politike;
 • z interesom za dinamično delo na ravni politik oz. njihovega operativnega izvajanja ter interesom po soustvarjanju programskih ciljev naše organizacije;
 • z izkušnjami na področju posredovanja znanja in izvajanja mednarodnih aktivnosti;
 • z izkušnjami na področju načrtovanja projektov in priprave projektnih predlogov;
 • z izkušnjami s pripravo mednarodnih dogodkov;
 • z izkušnjami sodelovanja z EU in mednarodno skupnostjo;
 • z izkušnjami z delom v mednarodnem okolju in/ali sodelovanjem z institucijami v državah Zahodnega Balkana in državah Evropske sosedske politike.

 

Izbrani kandidat/ka bo delo opravljal/a na sedežu CEP, Grajska cesta 1, 1234 Mengeš.

 

Prijava naj vsebuje življenjepis in motivacijsko pismo. Kandidati naj prijavi pošljejo po elektronski pošti na naslov: nika.ceranic@cep.si s pripisom v naslovu – »Prijava – razpis za delovno mesto Projektni vodja«.

 

Rok za prijavo poteče dne 20. 3. 2024 ob 23:59. uri. Upoštevane bodo vse prijave, ki bodo pravočasno prispele na zgoraj navedeni elektronski naslov.

 

Izbrani kandidat/ka bo o izbiri obveščen/a v roku 15 dni po odločitvi o izboru. Razpis je objavljen tudi na spletni strani Zavoda RS za zaposlovanje.

 

Rok za oddajo prijav: 20. 3. 2024 (do 00:00).