Ustanova – Center za evropsko prihodnost (CEP) razpisuje delovno mesto:
PROJEKTNI VODJA II (1 delovno mesto) – M/Ž

Postani del mladega in zagnanega kolektiva, kjer nudimo zanimivo, raznoliko in fleksibilno delo; kjer nagrajujemo odprto izmenjavo mnenj, izmenjavo idej in inovativen pristop; nudimo priložnosti za strokovno izpopolnjevanje ter soustvarjanje vidnih prispevkov k ciljem Republike Slovenije v mednarodnih odnosih. Nudimo možnost dolgoročnega sodelovanja.

Opis del in nalog:
• pomoč pri pripravi in izvedbi projektov mednarodnega razvojnega, sodelovanja republike Slovenije z državami Zahodnega Balkana in držav Evropske sosedske politike ter na področju vladavine prava (notranjih zadev, pravosodja)
• logistična organizacija za izvedbo delavnic, sestankov, delovnih obiskov in drugih oblik prenosa znanja
• priprava projektne dokumentacije, upravljanje s projektno dokumentacijo,
• načrtovanje in izvajanje aktivnosti in komunikacije z javnostmi, vključno s pripravo sporočil za javnost za spletne strani in družbena omrežja, anketiranje udeležencev delavnic,
• analiziranje in obdelava ocenjevalnih vprašalnikov,
• upravljanje s projektnim proračunom,
• pomoč pri pripravi finančnih poročil, samostojna priprava poročil,
• pomoč pri vsebinskem in metodološkem oblikovanju delavnic,
• komunikacija z deležniki projekta, vključno komunikacija s slovenskimi in tujimi strokovnjaki, koordinacija in sodelovanje s slovenskimi organi in organi v partnerski državi,
• spremljanje dogajanja na vsebinskem področju projektov,
• izvedba vseh drugih nalog, potrebnih za uspešno izvedbo projekta.

Zahtevana poklicna/strokovna izobrazba:
visokošolska 1.stopnje (prejšnja) oz 2. bolonjska stopnja smeri družbenih ved, novinarstva ali informacijske znanosti

Zahtevano znanje jezikov:
ANGLEŠKI JEZIK – razumevanje tekoče, govorjenje tekoče, pisanje tekoče
HRVAŠKI JEZIK – razumevanje tekoče, govorjenje tekoče, pisanje tekoče ali
SRBSKI JEZIK – razumevanje tekoče, govorjenje tekoče, pisanje tekoče ali
BOSANSKI JEZIK – razumevanje tekoče, govorjenje tekoče, pisanje tekoče ali
UKRAJINSKI JEZIK – razumevanje tekoče, govorjenje tekoče, pisanje tekoče.

Zahtevana računalniška znanja:
urejevalnik besedil – osnovno
delo s preglednicami – osnovno
delo z bazami podatkov – osnovno
poznavanje računalniških omrežij – osnovno
poznavanje operacijskih sistemov – osnovno
računalniško oblikovanje – osnovno

Drugi pogoji:
Na razpisano delovno mesto bo imenovan kandidat, ki izpolnjuje naslednje pogoje:
• državljanstvo države članice Evropske unije,
• štiri leta delovnih izkušenj
• vozniško dovoljenje B kategorije
• poznavanje področja mednarodnih odnosov in področij EU, razumevanje delovanja vladnih struktur,
• usposobljenost za delo z računalnikom (delo z urejevalniki besedil, delo s preglednicami, delo z bazami podatkov, poznavanje računalniških omrežij, poznavanje operacijskih sistemov),
• sposobnost delovanja v mednarodnem okolju,
• organizacijske in komunikacijske sposobnosti,
• timska naravnanost in zanesljivost,
• sposobnost postavljanja prioritet,
• natančnost, temeljitost, visok standard za kakovostno opravljeno delo,
• predanost k doseganju rezultatov mednarodnega razvojnega sodelovanja Republike Slovenije s partnerskimi državami,
• zavzetost za delo,
• občutek osebne odgovornosti za uspešno in pravočasno opravljene delovne naloge.

Prednost bodo imeli kandidati:
• s poglobljenim poznavanjem o državah Zahodnega Balkana in Evropske sosedske politike;
• z znanjem andragogike oz. modernejših metod učenja in usposabljanja;
• z izkušnjami delovanja na Zahodnem Balkanu in/ali državah Evropske sosedske politike;
• z izkušnjami sodelovanja z nacionalnimi in mednarodnimi akterji notranjih zadev, pravosodja in organi pregona.


Delo bo izbrani kandidat opravljal na sedežu CEP, Grajska cesta 1, 1234 Mengeš.

Kandidati naj pošljejo prijavo na razpis delovnega mesta Projektni vodja II po elektronski pošti na naslov: nika.ceranic@cep.si z oznako v predmetu – »Prijava na razpis za delovno mesto Projektni vodja.«.

Rok za prijavo bo potekel 16. 2. 2024 ob 23:59 uri. Upoštevane bodo vse prijave, ki bodo pravočasno prispele na zgoraj navedeni elektronski naslov. V besedilu objave uporabljeni izrazi, napisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.


Kandidati bodo o izbiri obveščeni v roku 15 dni po odločitvi o izboru.

Razpis je objavljen tudi na spletni strani Zavoda RS za zaposlovanje – tukaj.