Grad Jable je 22. novembra gostil Razpravo o prihodnosti EU, s poudarkom na varnosti in obrambi, ki jo je organiziralo Ministrstvo za zunanje zadeve Slovenije, udeležili pa so se je tudi predstavniki Centra za evropsko prihodnost. Na dogodku se je zbralo okrog 40 strokovnjakov iz vrst uslužbencev ministrstev, poslancev, akademikov, novinarjev, ki so se skozi dve-urni dogodek dotaknili okvirja stalnega strukturnega sodelovanja PESCO (Permanent Structured Cooperation), ki predstavlja mehanizem lizbonske pogodbe za evropsko obrambno sodelovanje ter širših vidikov nacionalne varnosti in obrambe.

Poudarjeno je bilo, da je potrebno umestiti pričakovanja in aktivnosti Slovenije na področju obrambe v aktualni evropski in širši kontekst. Želimo si, da bi Slovenija aktivno prispevala k EU varnosti in stabilnosti. Vprašanje pa ostaja kako naj krepitev na tem področju uporabimo v svojo korist? Kako naj naše interese prenesemo v EU aktivnosti?

Predstavniki so skozi debato predstavili PESCO, kjer so poudarili, da je članstvo prostovoljno, država pa je iz njega izključena, če ne izpolnjuje pogojev. Glavno sporočilo iniciative naj bi bilo, da bo EU bo prevzela večjo odgovornost za lastno varnost nase. Od držav članic se pričakuje načrt kako bo kriterije dosegla, le te mora biti sposobna realizirati.

PESCO kriteriji:[1]

  1. Redno povečevanje obrambnih proračunov, da bi dosegli dogovorjene cilje.
  2. Povečanje deleža odhodkov, dodeljenih obrambnim raziskavam in tehnologiji z namenom dosega 2% celotne obrambne porabe (kolektivno merilo uspešnosti).
  3. Zaporedno srednjeročno povečanje izdatkov za obrambne naložbe na 20% celotne porabe za obrambo (kolektivno merilo), da bi zapolnili strateške vrzeli v zmogljivostih skozi sodelovanje pri projektih obrambnih zmogljivosti.
  4. Skupne nabave ter razvoj vojaških tehnologij. Država članica mora sodelovati vsaj v enem projektu PESCO.
  5. Vzpostavitev sistema rednega pregleda dosega teh zavez.

Za uspešno sodelovanje potrebujemo voljo, sposobnost, kjer je predvsem mišljena finančna sposobnost ter širšo javno in politično podporo. Potrebno bi bilo notranje prestrukturiranje (na račun povečanja sodelovanja v EU misijah, bi bilo npr. potrebno zmanjšati sodelovanje v NATO misijah). Kakšno bo javno mnenje o tem? Ali obstaja podpora? Predstavljeno je bilo javno mnenje državljanov EU in Slovenije: na drugem mestu (za vrednoto prostega pretoka ljudi) je skupna varnost in obramba (75% zelo pomembno, v Sloveniji 97%). Jasno je, da javna podpora zatorej obstaja.

Po drugi strani je bilo predstavljeno mnenje, da sistemi znotraj EU ne delujejo, države so prepuščene same sebi tudi, ko gre za EU varnost in stabilnost. EU države naj bi bile brez ZDA nesposobne poskrbeti za svojo nacionalno varnost. Prav tako je bilo poudarjeno, da Slovenija nima lastnih zmogljivosti.

[1] http://www.consilium.europa.eu/media/31511/171113-pesco-notification.pdf