Krepitev družbene odpornosti v boju proti dezinformacijam v 6 državah Zahodnega Balkana

S tem projektom želimo povečati odpornost in spodbuditi regionalno sodelovanje šestih držav Zahodnega Balkana: Albanije, BiH, Kosova, Črne gore, Severne Makedonije in Srbije v boju proti dezinformacijam.

Države Zahodnega Balkana so glede na indeks medijske pismenosti Open Society Inštituta za leto 2019 najbolj dovzetne za dezinformacije. Ta projekt bo zato združil predstavnike vlad, civilne družbe in medijev iz vseh šestih držav Zahodnega Balkana, in jim dal prostor, kjer bodo sodelovali pri spopadanju z dezinformacijami, sploh tistih, ki prihajajo iz tretjih držav in spodkopavajo demokratične procese ter širijo nezaupanja v evroatlantske integracije.

Ukvarjali se bomo z naslednjimi izzivi:

  • Spodbudo povezovanja različnih akterjev (civilne družbe, medijev in vlade) na nacionalni ravni, da se vzpostavi delujoč nacionalni sistem za boj proti dezinformacijam. 
  • Povezovanjem predstavnikov medijev, da bodo bolje regionalno povezani na celotnem Zahodnem Balkanu. 
  • Spodbujanjem deljenja informacij, izkušenj in primerov dobrih praks, saj so metode dezinformacij oz. same dezinformacije pogosto enake v vseh državah v regiji.

V SODELOVANJU Z