Studia Diplomatica Slovenica

The Studia Diplomatica Slovenica is a collection of books divided into three series:

  • the Fontes series – a collection of sources and international diplomatic documents;
  • the Monographiae series – a collection of key periods of development of Slovenian diplomatic heritage; and
  • the Personae series – biographies of prominent Slovenian diplomats working for multinational states (the Habsburg Monarchy, the Kingdom of Yugoslavia and Socialist Yugoslavia).

CEP published —

Spremenimo svet: Agenda za trajnostni razvoj do leta 2030

Uredniki: Gorazd Justinek, Alen Novalija, Dubravka Šekoranja, Mitja Štrukelj Spremenimo svet: Agenda za trajnostni razvoj do leta 2030 (Transforming our World: the 2030 Agenda for Sustainable Development) 2015 / 156 strani / ISBN 978-961-92839-5-0 Jeziki: slovenščina,...

Marc, Pogačnik: Diplomatski praktikum

Avtorja: Marc, Pogačnik Diplomatski praktikum Knjiga je praktični vodnik za delo v diplomaciji. Preprosto in pregledno obravnava vprašanja, s katerimi se srečuje diplomatska praksa, pri tem pa črpa iz izkušenj mlade slovenske diplomacije ter tudi iz slovenske...

Rahten, Šumrada: 20 let članstva Slovenije v Združenih narodih

Avtorja: Rahten, Šumrada. Uredniki: Božo Cerar, Marcel Koprol, Andrej Kirn 20 let članstva Slovenije v Združenih narodih 2012 / 132 strani / ISBN 978-961-254-429-4 Jeziki : slovenščina Cena: 20 € Knjiga je posvečena prelomnemu dogodku pred dvajsetimi leti, natančno...

Rahten, Šumrada: Velikih pet in nastanek Kraljevine SHS

Urednika: Andrej Rahten, Janez Šumrada Velikih pet in nastanek Kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev 2011 / 480 strani / ISBN 978-961-92839-3-6 Jeziki: slovenščina, francoščina Cena: 35 € Velikih pet naslovnica 2010V knjigi je prvič na enem mestu in na podlagi...

Ernest Petrič: Zunanja politika – Osnove teorije in praksa

Ernest Petrič Zunanja politika - Osnove teorije in praksa (Foreign Policy – Basic Theory and Practice) 2010 / 509 pages / ISBN 978-961-92839-2-9 Price: 45 € "The book by Dr. Ernest Petrič on the theory and practice of foreign policy is a fitting opener to a new series...

Ernest Petrič et al.: Slovenski diplomati v slovanskem svetu

Ernest Petrič et al. Slovenski diplomati v slovanskem svetu (Slovene Diplomats in Slavic Countries) 2010 / 472 pages / ISBN 978-961-92839-0-5 Price: € 40 This is an excellent and rare book which analyses and reflects the role of Slovene diplomats in the Slavic...

Andrej Rahten: Izidor Cankar – diplomat dveh Jugoslavij

Andrej Rahten Izidor Cankar – diplomat dveh Jugoslavij (Izidor Cankar – A Diplomat of Two Yugoslavias) 2009 / 420 pages / ISBN 978-961-92173-8-2 Price: € 40 The biography Izidor Cankar – A Diplomat of Two Yugoslavias is an account of the diplomatic career of Izidor...

Franc Rozman: Baron Josef Schwegel

Franc Rozman Baron Josef Schwegel – spomini in pisma (Baron Josef Schwegel – Memories and Letters) 2007 / 376 pages / ISBN 978-961-92173-0-6 Price: € 34 The book Baron Josef Schwegel – Memories and Letters contains an autobiography of Baron Josef Schwegel and his...

Ernest Petrič: Slovenci v očeh Imperija

Ernest Petrič (chief editor) Slovenci v očeh Imperija - Priročniki britanskih diplomatov na Pariški mirovni konferenci leta 1919 (Slovenes in the Eyes of an Empire – Handbooks of the British Diplomats Attending the Paris Peace Conference of 1919) 2007 / 524 pages /...