Delavnica ROSE danes v Murski Soboti

Danes je v prostorih Pomurske gospodarske zbornice v Murski Soboti potekala delavnica “Priprava na EU standard za eRačun” v okviru ukrepa “Readiness Of Slovenian E-Invoicing” (ROSE), ki je bila namenjena seznanitvi z zahtevami Evropske direktive o izdajanju eRačunov pri javnem naročanju (2014/55/EU), pritegnila 26 razpravljalcev.

Direktiva in novi evropski standard za eRačune namreč prinašata spremembe v poslovanju proračunskih uporabnikov in povsem novo obveznost za javna podjetja in subjekte zasebnega prava, ki delujejo na podlagi posebnih in izključnih pravic na področju infrastrukturne dejavnosti. Prav predstavniki poslovodstev, finančnih služb in oddelkov, odgovornih za procese javnega naročanja, so tako med najbolj zainteresiranimi udeleženci naših delavnic.

Izvajalci ukrepa ROSE, Uprava Republike Slovenije za javna plačilaGospodarska zbornica SlovenijeZZI d.o.o.Mojdenar IT d.o.o. ter Center za evropsko prihodnost, ki s projektnimi in tehničnimi ukrepi Slovenijo pripravljajo na prihajajoče spremembe na področju prejemanja eRačunov, so udeležence seznanili z novo direktivo, potekom in cilji ukrepa ROSE, novim EU standardom in standardom eSlog 2.0, ki ga razvijamo za Slovenijo, tehničnimi rešitvami za prevzem eRačunov, enotnim registrom prejemnikov eRačunov.

Vse zainteresirane za udeležbo na delavnicah v okviru ukrepa ROSE pozivamo k prijavi na obveščanje o projektu preko elektronske pošte rose@slovenskieracun.si.