Srbija in Slovenija združili moči pri upravljanja patrulj in odzivu policije na potrebe ljudi

Upravljanje patrulj je pomemben del odziva policije na potrebe ljudi, ko je ogroženo njihovo življenje, njihova varnost ali premoženje. Še posebej so pomembne potrebe ranljivih skupin prebivalstva.  Pogosto je prav hitrost odziva policije tisti dejavnik, ki rešuje življenja. Lahko pa se v življenjski nevarnosti znajde tudi policistka ali policist, med opravljanjem svojih nalog na terenu in zato je pomembno, da obstaja dobro delujoč sistem upravljanja patrulj, ki omogoča učinkovito upravljanje vseh policijskih zmogljivosti.

V času od 8. do 11.6.2021 je potekal niz delavnic, katerih namen je bil krepitev zmogljivosti in priprava na vključevanje organizacijskih enot na področju policijskih uprav Bor, Pirot, Požarevac in Zaječar, v sistem upravljanja patrulj. Svoje izkušnje so predstavniki teh policijskih uprav izmenjevali s svojimi stanovskimi kolegi iz organizacijskih enot policijskih uprav Sremska Mitrovica in Vranje, kakor tudi s predstavniki Policije Republike Slovenije. Slovensko Policijo so, kot aktivni sogovorniki,  predstavljali Primož Kadunc, vodja oddelka za cestni promet, v Sektorju uniformirane policije, Miha Ristič iz Operativno komunikacijskega centra, oba PU Ljubljana in Martin Detiček, pomočnik komandirja PP Brežice iz PU Novo mesto.


Projekt je del programskih aktivnosti mednarodnega razvojnega sodelovanja, ki ga financira Ministrstvo za zunanje zadeve Republike Slovenije in ga izvajamo v sodelovanju z Ministrstvom za notranje zadeve in Policijo Republike Slovenije.

Več informacij:

Andreja Dolničar Jeraj

Programska direktorica

Center za evropsko prihodnost