Srbski policisti na študijskem obisku v Sloveniji potrdili pomembnost učinkovitejšega upravljanja patrulj

 

Na obisku v Sloveniji se je od 16. do 22. maja 2022 mudila skupina vodilnih predstavnikov organizacijskih enot srbskih policijskih uprav, ki v okviru mednarodne razvojne pomoči Republike Slovenije uspešno krepijo svoje delovanje na področju upravljanja patrulj.

Obisk je bil delovne narave in je srbskim udeležencem ponudil priložnost, da so se na licu mesta seznanili z delovanjem patrulj vseh policijskih pristojnosti in izmenjali izkušnje s slovenskimi kolegi, ki so jim odprli vrata svojih enot na območju policijskih uprav Novega mesta, Ljubljane, Kopra in avtocestne policije.

Poleg tega je obisk nudil tudi praktične interaktivne delavnice preko katerih so udeleženci opravili napredno usposabljanje s ciljem prenosa znanja uporabe sistema za upravljanje patrulj in njegove širitve na področja policijskih uprav v Srbiji, ki se sistemu šele priključujejo.

Udeleženci usposabljanja so izpostavili glavne prednosti učinkovitejšega upravljanja patrulj: krajši odzivni čas, napotitev ustrezno opremljenih patrulj na intervencije, napotitev zadostnega števila patrulj na posamezne intervencije ter lažje in bolj koordinirano sodelovanje patrulj, ki teritorialno pripadajo različnim policijskim upravam. Strinjali so se in še enkrat potrdili, da se na ta način zagotavlja večja varnost policijskih uslužbencev na terenu in boljši ter hitrejši servis državljanom. Opozorili so na potrebo, da se sistem upravljanja patrulj razširi na čim večje število policijskih uprav s Srbiji in potrdili, da bodo svoje znanje in izkušnje širili ne le med kolegi znotraj svojih policijskih uprav, ampak tudi zunaj njih.

Obisk je ponovno pokazal, da si srbska policija predano prizadeva za učinkovitejše delovanje na terenu, ki je usklajeno tudi s standardi EU ter da na tej poti lahko računa na prijateljsko pomoč Slovenije.

 

 


Projekt je del programskih aktivnosti mednarodnega razvojnega sodelovanja, ki ga financira Ministrstvo za zunanje zadeve Republike Slovenije in ga izvajamo v sodelovanju z Ministrstvom za notranje zadeve in Policijo Republike Slovenije.

 

 

Več informacij:

Andreja Dolničar Jeraj

Programska direktorica

Center za evropsko prihodnost

 


 

Srpski policijski službenici tokom studijske poseti Sloveniji potvrdili značaj efikasnijeg upravljanja patrolama

 

U poseti Sloveniji od 16. do 22. maja 2022 boravila je grupa vodećih predstavnika organizacionih jedinica policijskih uprava Srbije, koje u okviru međunarodne razvojne pomoći Republike Slovenije uspešno jačaju svoje delovanje u oblasti upravljanja patrolama.

 

Poseta je bila radnog karaktera i pružila je srpskim učesnicima priliku da se na licu mesta upoznaju sa radom patrola svih policijskih nadležnosti i razmene iskustva sa slovenačkim kolegama, koji su im otvorili vrata svojih jedinica na teritoriji policijskih uprava Novo mesto, Ljubljana, Kopar i Policije za autoputeve.

 

Pored toga, poseta je nudila i praktičke interaktivne radionice kroz koje su učesnici obavili naprednu obuku u cilju prenosa znanja o korišćenju sistema upravljanja patrolama i širenju istog na područja policijskih uprava u Srbiji koje se sistemu tek pridružuju.

 

Učesnici obuke su istakli glavne prednosti efikasnijeg upravljanja patrolama: kraće vreme reagovanja, upućivanje adekvatno opremljenih patrola na intervencije, raspoređivanje dovoljnog broja patrola na pojedinačne intervencije i lakša te koordinisanija saradnja patrola koje teritorijalno pripadaju različitim policijskim upravama. Složili su se i još jednom potvrdili da se na taj način obezbeđuje veća bezbednost policijskih službenika na terenu i pružaju bolje i brže usluge građanima. Ukazali su na potrebu da se sistem upravljanja patrolama proširi na što veći broj policijskih uprava u Srbiji i potvrdili da će svoje znanje i iskustva širiti ne samo među kolegama unutar svojih policijskih uprava, već i van njih.   

 

Poseta je ponovo pokazala da se srpska policija zalaže za efikasnije delovanje na terenu, koje je takođe u skladu sa standardima EU, te da na tom putu može računati na prijateljsku pomoć Slovenije. 

 

 

 

Projekat je deo programskih aktivnosti međunarodne razvojne saradnje koju finansira Ministarstvo spoljnih poslova Republike Slovenije, a sprovodi se u saradnji sa Ministarstvom unutrašnjih poslova i Policijom Republike Slovenije.

 

 

Više informacija:

Andreja Dolničar Jeraj

Programska direktorka

Centar za evropsku perspektivu

[/et_pb_text][/et_pb_column] [/et_pb_row] [/et_pb_section]