NAPOVED: Slovenija in Črna gora se bosta usposabljali za letenje v visokogorju in krepili Avio-helikoptersko enoto MNZ Črne gore

Med 27. in 29. novembrom bo Center za evropsko prihodnost v okviru izvedbe Programa razvojnega sodelovanje Republike Slovenije s Črno goro, začeli z izvedbo aktivnosti v Črni gori namenjenih krepitvi zmogljivosti Avio-helikopterske enote Ministrstva za notranje zadeve (MNZ) Črne gore.

Črna gora želi povečati zmogljivosti svoje Avio-helikopterske enote, saj so javne storitve, ki jih zagotavlja enota, in odzivnost le-te življenjskega pomena za prebivalce Črne gore.

Poleg usposabljanja za letenje v visokogorju bosta Slovenija in Črna gora tudi izmenjali izkušnje, ki bodo pripomogle k pripravi predloga programa za nadaljnji razvoj enote.

Projekt je del programskih aktivnosti, ki jih izvajamo v sodelovanju z Ministrstvom za notranje zadeve Republike Slovenije/Policijo Republike Slovenije, financira pa jih Ministrstvo za zunanje zadeve Republike Slovenije iz sredstev za mednarodno razvojno sodelovanje.