Korak bližje izmenjavi eRačunov v evropskem standardu v Sloveniji 

Ukrep “Readiness Of Slovenian E-Invoicing” (ROSE) omogoča, da je Slovenija korak bliže k izmenjavi eRačunov v evropskem standardu pri javnem naročanju v Evropi. Vzpostavljeni so namreč nosilni stebri novega slovenskega standarda za eRačune – shema standarda eSlog 2.0 ter storitvene platforme za izmenjavo eRačunov, poslanih v standardu, veljavnem v Evropski uniji.

Dušan Zupančič, predstavnik Gospodarske zbornice Slovenije, ki je deležnik ukrepa ROSE pojasnjuje: »Nov korak bliže izmenjavi eRačunov po določilih evropske direktive 2014/55/EU, ki smo ga uspešno izvedli v tem mesecu, je priprava sheme novega eSlog 2.0 eRačuna, ki je tako usklajen z evropskim standardom. Ponudnikom programskih rešitev in storitev bo za integracijo novega standarda v pomoč tudi priročnik za eSlog 2.0 v slovenskem in angleškem jeziku.«

Za potrebe zavezancev za javno naročanje, ki niso proračunski uporabniki in doslej niso bili obvezani k prejemanju eRačunov, v kolikor jih izdajatelj pošlje v evropskem standardu, je bila v okviru ukrepa ROSE vzpostavljena storitvena platforma za izmenjavo eRačunov, odprt sistem, ki bo omogočal integracijo v različne ERP sisteme, računovodske programe in druge programske rešitve. Rok Bojanc iz podjetja ZZI d.o.o. je o načrtih za prihodnji razvoj storitvene platforme povedal: »Platforma za izmenjavo eRačunov, ki smo jo danes vzpostavili, bo v nadaljevanju nadgrajena s podporo standardu eSlog 2.0 ter konverzijam dveh sintaks, ki so skladne s evropskim standardom za eRačune EN 16931 (UBL 2.1 in UN/CEFACT CII), kar bo že v prihodnjem letu omogočalo zavezancem za javno naročanje, ki niso proračunski uporabniki, enostavno in učinkovito poslovanje z eRačuni.«

Pri razvoju tehničnih rešitev ukrepa ROSE sta ZZI d.o.o. ter MojDenar IT d.o.o., izvajalca ukrepa, ob poskusih praktične implementacije rešitev za dostopne točke AS4 in izmenjavi dokumentov skozi testni dostopni točki AS4, ugotovitve in predloge izmenjevala z evropskimi razvijalci programskih rešitev Domibus ter AS4.net. Skupaj pridobljene izkušnje bodo pomembno prispevale k izboljšavam obstoječe programske opreme na evropski ravni in povečevanju interoperabilnosti med različnimi programskimi rešitvami, ki so prestale test skladnosti v okviru »Connecting Europe Facility«.

Napredek je obeležil tudi današnji sestanek 6. usmerjevalnega odbora Ukrepa, ki ga s finančno podporo Evropske unije (programa Connecting Europe Facility) izvajajo Uprava Republike Slovenije za javna plačilaGospodarska zbornica SlovenijeZZI d.o.o.Mojdenar IT d.o.o. ter Center za evropsko prihodnost.