Pripadniki Slovenske vojske so uspešno opravili drugo usposabljanje na temo mednarodnega humanitarnega prava

7. novembra je 58 pripadnikov Slovenske vojske uspešno zaključilo 2. izvedbo usposabljanja iz mednarodnega humanitarnega prava v Centru za združeno usposabljanje v Postojni.

Z uporabo posebej razvitih učnih orodij, ki jih je pripravil Sektor za pravne zadeve, Generalštab Slovenske vojske in CZU-jev oddelek za raziskave in simulacije, so se navzvoči udeleženci lotili tem, kot so:

  • status oseb v oboroženem spopadu,
  • neposredna udeležba v sovražnostih,
  • ravnanje z mrtvimi,
  • status vojnih ujetnikov,
  • varovanje kulturne dediščine,
  • obveznosti branitelja,
  • perfidijami oz. vojne zvijače,
  • in več.

Na dvodnevnem usposabljanju sta predavale vodilne strokovnjakinje s področja mednarodnega humanitarnega prava iz Pravne fakultete Univerze v Ljubljani, dr. Vasilka Sancin in dr. Maruša Tekavčič Veber, ki sta udeležence učinkovito aktivirale k razmišljanju ter odprle prostor za živahne razprave.

“Tudi vojne imajo pravila” je bil glavni moto usposabljanja in to je bilo ob koncu tega skupnega projekta vsem udeležencem več kot jasno.

Radi bi se zahvalili vsem udeležencem, predavateljicam, osebju Centra za združeno usposabljanje v Postojni in osebju iz Sektorja za pravne zadeve, Generalštab Slovenske vojske, ki je pripravilo vsebino tega usposabljanja. Ekipa POTC se veseli naslednje izvedbe usposabljanja, katerega teme so vedno bolj pomembne v vedno bolj zapletenem svetu.

Za več informacij o usposabljanju nam sledite na družbenih omrežjih:

LinkedIn  X/Twitter  Facebook