The development cooperation of the Republic of Slovenia with the Republic of Serbia is proceeding successfully. It is expected that between 12 and 16 October 2021 a field visit of organizational units in the Bor, Pirot, Požarevac and Zaječar police administrations is planned in Serbia with the aim of facilitating the involvement in the use of patrol management systems, implementation of expert assistance in deployment and on-site counselling.

Patrol management is an important part of the police response to people’s needs when their lives, their safety or property are at stake, and the speed of response can save lives.


The project is part of the program activities of international development cooperation, financed by the Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Slovenia and implemented in cooperation with the Ministry of the Interior and the Police of the Republic of Slovenia.

 

Further information:

Andreja Dolničar Jeraj

Programme Director

Centre for European Perspective

 

 

 

 

Slovensko razvojno sodelovanje s Policijo Republike Srbije se uspešno nadaljuje

Razvojno sodelovanje Republike Slovenije z Republiko Srbijo uspešno poteka. Predvidoma med 12 in 16. oktobrom 2021 je v Srbiji načrtovana izvedba terenskega obiska organizacijskih enot na področju policijskih uprav Bor, Pirot, Požarevac in Zaječar s ciljem spremljanja vključevanja uporabe sistema za upravljanje patrulj, izvajanja strokovne pomoči pri uvajanju in svetovanja na licu mesta.

Upravljanje patrulj je pomemben del odziva policije na potrebe ljudi, ko je ogroženo njihovo življenje, njihova varnost ali premoženje, hitrost odziva pa lahko reši življenje.

 

Projekt je del programskih aktivnosti mednarodnega razvojnega sodelovanja, ki ga financira Ministrstvo za zunanje zadeve Republike Slovenije in ga izvajamo v sodelovanju z Ministrstvom za notranje zadeve in Policijo Republike Slovenije.

 

 

  

Več informacij:

Andreja Dolničar Jeraj

Programska direktorica

Center za evropsko prihodnost