Slovenska razvojna pomoč Severni Makedoniji pri vstopanju v EU se nadaljuje

Slovenija nadaljuje razvojno pomoč Severni Makedoniji, ki je usmerjena v krepitev zmogljivosti organov preiskovanja in pregona, pri doseganju evropskih standardov, ki se pričakujejo za vstop v Evropsko unijo v okviru pogajalskega poglavja 24: Pravica, svoboda in varnost.

To poglavje je poleg poglavja o pravosodju in temeljnih pravicah izhodišče, ki ga je potrebno doseči za  nadaljnje napredovanje v smeri polnopravnega članstva v EU. Evropska unija je v središču pogajalskega postopka postavila poglavja, ki se nanašajo na pravosodje in temeljne pravice ter pravičnost, svobodo in varnost, ker so to vprašanja in področja, ki so za državljane najpomembnejša. Postopek usklajevanja in uporabe predpisov v teh dveh poglavjih se spremlja v celotnem pogajalskem postopku in pogajanja v drugih poglavjih je možno ustaviti, če država v teh dveh poglavjih ni zadovoljivo napredovala.

Od 23.-26.11.2020 bo v Severni Makedoniji potekala delavnica, katere namen je okrepiti zmogljivosti Severne Makedonije na področju finančnih preiskav in  uspešnega odvzema premoženja nezakonitega izvora.

Projekt je del programskih aktivnosti mednarodnega razvojnega sodelovanja, ki ga financira Ministrstvo za zunanje zadeve Republike Slovenije in ga izvajamo v sodelovanju z državnim tožilstvom, Finančno upravo, Ministrstvom za notranje zadeve in Policijo Republike Slovenije.

 

Več informacij:

Andreja Dolničar Jeraj

Programska direktorica

CEP