Izvršna direktorica Ustanove – Center za evropsko prihodnost (CEP) Katja Geršak in generali sekretar Ministrstva za zunanje zadeve Damjan Bergant sta danes podpisala dvoletno pogodbo o financiranju osmih projektov v okviru mednarodnega razvojnega sodelovanja, ki jih bo CEP v letih 2019 in 2020 izvajal v državah Zahodnega Balkana. Trije projekti so regionalni in vključujejo več držav v regiji, skupna vrednot pogodbe pa je 542.000 evrov.

Vlada Republike Slovenije je CEP ustanovila leta 2006 in od ustanovitve je Center uradni izvajalec mednarodnega razvojnega sodelovanja. Svoje aktivnosti v okviru MRS CEP usmerja predvsem na države Zahodnega Balkana, kjer je s prenosom slovenskih dobrih praks in znanja za krepitev stabilnosti in varnosti v regiji ter kot podpora državam pri njihovem približevanju evro-atlantskim integracijam center izvedel že preko 200 različnih usposabljanj. V zadnjih letih CEP krepi tudi svoje think-tank aktivnosti, saj se želi uveljaviti kot eden izmed slovenskih ‘možganskih trustov’.

Projekti CEP, ki bodo s pomočjo sredstev mednarodnega razvojnega sodelovanja izvedeni v naslednjih dveh letih so:

Krepitev preglednosti pri delu volilnih organov v Albaniji

Projekt je usmerjen v prenos dobrih praks in izmenjavo izkušenj na področju izvedbe transparentnih in demokratičnih volitev. Namen projekta je, da se albanske organizacije, ki se ukvarjajo z volitvami, spodbudi k povečanju transparentnosti volitev v celotnem volilnem ciklusu.

Pomoč BiH na poti v EU

Cilj projekta je izvedba usposabljanj za javne uslužbencev na vseh ravneh vlade BiH iz izbranih poglavij acquis communautaire, ki jih je BiH identificirala kot prednostne v letih 2019 in 2020 in sicer poglavja 2 – Prost pretok delovne sile, 3 – Pravica do ustanovitve in prost pretok izvajanja storitev, 10 – Informacijska družba in mediji, 19 – Socialna politika in zaposlovanje ter 23 – Pravosodje in temeljne pravice.

Podpora pri razvoju Avio-helikopterske enote MNZ Črne gore

Cilj projekta je razvoj zmogljivosti Avio-helikopterske enote Črne gore za izvajanje različnih javnih storitev. Povečana zmogljivost je pomembna zaradi boljše odzivnosti in kakovosti javnih storitev na področjih, ki jih pokriva helikopterska enota in so življenjskega pomena za prebivalce Črne gore.

Pomoč Republiki Severni Makedoniji pri Poglavju 24 – finančne preiskave

Cilj projekta je nadaljnja krepitev zmogljivosti Severne Makedonije na področju finančnih preiskav za uspešen boj proti organiziranemu kriminalu, težkim oblikam kriminala in korupcije ter učinkovito izvajanje acquisa communautaire iz Poglavja 24. Finančno preiskovanje je pomembno orodje v boju proti kriminalu saj z odvzemom protipravno pridobljene premoženjske koristi in premoženja nezakonitega izvora preprečimo nadaljnje izvajanje kaznivih dejanj.

Evropska izmenjava aktivnosti digitalne diplomacije

Cilj regionalnega projekta je nadaljnja krepitev zmogljivosti držav pri načrtovanju, usklajevanju in pripravi digitalnih kampanj, kar ima neposreden vpliv na oblikovanje javnega mnenja. Sofinancirani bosta dve iz niza usposabljanj, ki so namenjena vladnim komunikatorjem iz držav Zahodnega Balkana Gruzije, Moldavije in Ukrajine. Projekt financira Zunanje ministrstvo ZDA ob podpori urada predsednika vlade in kabineta Združenega kraljestva.

Kompas učenja – izobraževanje učiteljev za delo z otroki s posebnimi potrebami

Specifični cilj regionalnega projekta je izboljšanje položaja osnovnošolskih otrok s posebnimi potrebami z izobraževanjem učiteljev iz osnovnih šol v bolj odročnih krajih v štirih državah Zahodnega Balkana – Albanije, Kosova, Severne Makedonije in BiH. Na podlagi izvedenih delavnic, analize primarnih in sekundarnih virov ter slovenskih izkušenj bodo predstavljeni konkretni predlogi za izboljšanje stanja dela z otroki s posebnimi potrebami v osnovnih šolah.

Spodbujanje podjetništva med mladimi na Zahodnem Balkanu

Projekt nagovarja mlade podjetnike in zagonska podjetja s področja Zahodnega Balkana, ki si želijo predstaviti svojo podjetniško idejo, razviti svoje poslovne modele, poiskati investitorje ter sodelovati s somišljeniki v regiji. Cilj projekta je izobraževanje in povezovanje mladih podjetnikov, ki se soočajo s podobnimi izzivi. Previdene so delavnice za akterje podpornega okolja (pospeševalnike, inkubatorje, univerze) in mlade podjetnike v vseh šestih državah Zahodnega Balkana, ki bodo s svojo izdelano idejo in jasnim načrtom korakov za nadaljnji razvoj prišli tudi na delavnico v Slovenijo. Projekt sofinancira regionalna pisarna GIZ Sarajevo.

Krepitev zmogljivosti upravljanja patrulj

Cilj projekta je okrepiti zmogljivosti Srbije za boljše vodenje patrulj in s tem ustreznejši odziv na migracije in upravljanje razvojnih potencialov. Tako se bodo zmanjšale težave pri nadzoru državne meje, racionalizirana pa bo tudi uporaba človeških zmogljivosti. Ob zaključku projekta bodo zbrane vse potrebne informacije in pripravljena IKT-oprema za spremljanje in vodenje patrulj. Projekt sofinancira Swiss Agency for Development and Cooperation.

Slovenija podprla osem razvojnih projektov CEP za države Zahodnega Balkana