Spodbujanje aktivnosti digitalne diplomacije v državah Zahodnega Balkana in Vzhodne Evrope

Digitalne informacijske tehnologije predstavljajo del vsakdanjega življenja ljudi, zato ključno spreminjajo tudi okolje diplomacije. Spreminjajoča se interakcijska sposobnost mednarodne skupnosti vpliva na način delovanja diplomacije, zato ta prisiljena komunicirati s številnimi novimi akterji v mednarodni skupnosti preko novih sredstev komuniciranja. Namen projekta je povečat uporabo informacijskih in komunikacijskih tehnologij skupaj z družbenimi mediji z namenom doseganja ciljev zunanje politike in opravljanja aktivnosti javne diplomacije. Tovrstno usposabljanje predstavlja krepitev zmogljivosti države na tem področju.

Projekt je organiziran v sodelovanju z Ministrstvom za zunanje zadeve Združenih držav Amerike ter Ministrstvom za zunanje zadeve Republike Slovenije v okviru Uradnega razvojnega sodelovanja Republike Slovenije.