Spodbujanje podjetništva med mladimi na Kosovu

Cilj projekta je dodatno usposobiti, navdušiti ter opolnomočiti mlade podjetnike iz Kosova. Projekt letno obsega tri aktivnosti – Start-up dogodek Prištini, Natečaj za mlade Kosovske podjetnike, kjer predstavijo svojo podjetniško idejo ter brezplačna udeležba na Start-up konferenci Podim v Mariboru za 20 mladih. Namen projekta je mladim iz Kosova približati različne poslovne priložnosti, jim prikazati poti uspešnih podjetnikov ter omogočiti platformo za odprto razpravo, sodelovanje.

Projekt je del CEP-ovih aktivnosti znotraj programa Uradnega razvojnega sodelovanja Republike Slovenije, financiranega s strani Ministrstva za zunanje zadeve Republike Slovenije.