Uredniki: Gorazd Justinek, Alen Novalija, Dubravka Šekoranja, Mitja Štrukelj

Spremenimo svet: Agenda za trajnostni razvoj do leta 2030 (Transforming our World: the 2030 Agenda for Sustainable Development)

2015 / 156 strani / ISBN 978-961-92839-5-0

Jeziki: slovenščina, angleščina

Cena: 20 €

Cilj publikacije je promocija pravičnega in uravnoteženega svetovnega razvoja ter mednarodnega sodelovanja.  Pomembno je, da tudi na ta način prispevamo k boljši splošni ozaveščenosti o globalnih razvojnih izzivih ter o mednarodnih in nacionalnih prizadevanjih, da se na te izzive ustrezno in učinkovito odzovemo.  Agenda za trajnostni razvoj do leta 2030 je akcijski načrt za ljudi, planet in blaginjo, ki si prizadeva tudi za okrepitev svetovnega miru in večjo svobodo.

The goal of this publication is to promote orderly and balanced global development and international development cooperation. It is vital that we contribute to raising general awareness of global development challenges as well as the international and national efforts being made in order to respond to them adequately and effectively. The 2030 Agenda for Sustainable Development is a plan of action for people, planet and prosperity and it also seeks to strengthen universal peace and larger freedom.