Okrepljeno mednarodno razvojno sodelovanje Generalnih državnih tožilstev Republike Makedonije in Republike Slovenije na področju Poglavja 24 in izkušenj pri finančnih preiskavah

V času od 5. do 6. aprila 2018 smo v okviru izvajanja programa mednarodnega razvojnega sodelovanje Republike Slovenije z Republiko Makedonijo obiskali generalnega državnega tožilca Republike Makedonije Ljubomira Joveskega. Delovnega obiska so se na slovenski strani poleg generalnega državnega tožilca Republike Slovenije Draga Škete, udeležili Harij Furlan, vodja Specializiranega državnega tožilstva in programska direktorica Andreja Dolničar Jeraj, na makedonski strani pa vrhovni državni tožilci Liljana Spasoska in Voislav Gavrovski, v.d. vodja državnega tožilstva za organizirani kriminal in korupcijo Gordana Smakoska in Bisera Mitreska, vodja oddelka za koordinacijo aktivnosti in protokol Generalnega državnega tožilstva Republike Makedonije.

Pogovori so bili namenjeni oceni specifičnih, praktičnih potreb v okviru nadaljevanja dvoletnega projekta razvojnega sodelovanja “Pomoč Republiki Makedoniji pri približevanju EU v poglavju 24 – finančne preiskave”, ki poteka od začetka leta 2017. Generalni državni tožilec Republike Makedonije Ljubomir Joveski je izrazil zanimanje za izmenjavo niza predstavljenih izkušenj s Slovenijo in potrdil sodelovanje državnih tožilcev v nadaljnjih aktivnostih, tudi v tridnevni delavnici, ki bo v maju 2018 potekala v Makedoniji. Izrazil je zadovoljstvo saj je ocenil, da bodo tovrstne aktivnosti okrepile sodelovanje med institucijami znotraj Republike Makedonije v preiskovanju in pregonu organiziranega kriminala in korupcije, kakor tudi sodelovanje na tem področju med tožilstvi in drugimi organi preiskovanja in pregona Republike Makedonije in Republike Slovenije.

Projekt je del programskih aktivnosti, ki jih izvajamo v sodelovanju z Ministrstvom za notranje zadeve in Generalnim državnim tožilstvom in jih financira Ministrstvo za zunanje zadeve iz sredstev za mednarodno razvojno sodelovanje.