Krepitev preglednosti volilnih organov − Albanija 2019-2020

Krepitev demokratičnih institucij je za Albanijo kot državo kandidatko za članstvo v EU izrednega pomena. Ta proces vključuje tudi volitve in volilni sistem, ki so eden od temeljev demokratičnega razvoja in pravne države. Transparentnost je ključna za verodostojnost volitev. Zaradi primanjkljaja na tem področju so v Albaniji potrebna nadaljnja prizadevanja za podporo organom, ki upravljajo z volitvami, ter vsem drugim zainteresiranim stranem kot so državljani, NVOs, ipd. Pregleden volilni postopek je tisti v katerem je celoten volilni proces, vključno z najavo rezultatov, odprt za nadzor zainteresiranih strani/deležnikov − političnih strank, opazovalcev volitev in volivcev, ki lahko neodvisno preverijo ali se postopek izvaja v skladu s postopki in ni prišlo do nepravilnosti. Zagotavljanje preglednosti volitev pomaga vzpostaviti zaupanje in zaupanje javnosti v proces, saj imajo volivci sredstva za preverjanje rezultatov, ki so natančen odraz volje ljudi. Prizadevanje albanske strani za reformo volilne zakonodaje in profesionalizacijo volilne administracije sta pomembna člena celotnega procesa napredovanja na poti v evropske integracije.

Projekt se naslanja na že opravljeno delo v letih 2015-16 in poteka v sodelovanju z Albansko centralno volilno komisijo in nevladnimi organizacijam.

V obdobju 2019-20 se bo osredotočil na nišo verodostojnosti volitev in ob tem posredoval slovenske in druge izkušnje na tem področju. Projekt bo z izobraževanjem ključnih akterjev prispeval k profesionalizaciji volilne administracije pred albanskimi lokalnimi volitvami, ki bodo potekale 30. junija. Med 26. in 28 marcem bo potekala tri (3) dnevna delavnica, v nadaljevanju bo sodelovanju z albanskimi nevladnimi organizacijami potekalo tudi opazovanje zagotavljanja transparentnosti na lokalnih volitvah na podlagi katerih se bodo v nadaljevanju oblikovala priporočila za zagotavljanje preglednosti volitev.

Projekt je del programskih aktivnosti, ki se izvajajo v sodelovanju z Ministrstvom za zunanje zadeve Republike Slovenije in so financirani iz sredstev za mednarodno razvojno sodelovanje.