Makedonska delovna skupina za pogajalsko poglavje 24 se pripravlja s slovensko pomočjo

Severna Makedonija se v pričakovanju datuma za pričetek pogajanj za vstop v EU intenzivno pripravlja upoštevaje priporočila iz Poročila Evropske komisije o napredku za 2021. Za poročanje o dosežkih na področju reform in napredka v okviru poglavja 24 bo zadolžena Delovna skupina, ki je bila ustanovljena za ta namen. Člani skupine so strokovnjaki iz različnih makedonskih institucij, ki se ukvarjajo z vsebinami poglavja 24. V pripravah za učinkovito in celovito komunikacijo z domačimi in tujimi javnostmi, kakor tudi medinstitucionalno vsebinsko sodelovanje, se naslanjajo tudi na pomoč slovenskih strokovnjakov.

Preko projekta mednarodnega razvojnega sodelovanja, je za člane Delovne skupine tako izpeljana že 2. delavnica, ki je tokrat potekala 28.-31. 3. 2022 v Severni Makedoniji. Cilj delavnice je bil okrepiti prezentacijske veščine za komunikacijo vsebin iz poglavja 24.

Delavnice so se udeležili predstavniki Ministrstva za notranje zadeve, Agencije za nacionalno varnost, Carinske uprave, Finančne policije, Ministrstva za pravosodje in Sekretariata za evropska vprašanja. Skozi praktične interaktivne vaje so razvijali in poglabljali spretnosti, načine in tehnike za učinkovitejšo govorno in pisno komunikacijo vsebin poglavja 24. Poleg tega pa so se spoznali tudi z načinom in prakso poročanja o dosežkih Evropski komisiji in izmenjali izkušnje na področju komuniciranja z domačo strokovno in širšo javnostjo.

Konstruktivna razprava je uspešno predstavila dosedanje prakse prezentacijskih veščin,  opozorila na pomanjkljivosti in pokazala na prostor ter potrebo za izboljšave, kar bo upoštevano tudi v nadaljevanju projekta, na prihodnjih delavnicah. Kot so ocenili udeleženci ob koncu delavnice, je bil način dela dobro osmišljen, cilj – okrepiti prezentacijske veščine – pa dosežen.

Projekt je del programskih aktivnosti mednarodnega razvojnega sodelovanja, ki ga financira Ministrstvo za zunanje zadeve Republike Slovenije.

Več informacij:

Andreja Dolničar Jeraj

Programska direktorica

Center za evropsko prihodnost